Klarna Docs - Launch

Launch

Announce Klarna to your shoppers, highlighting the unique value of pay later options at checkout. Share the news through email to raise awareness and keep shoppers coming back for more.

  • Include a simple overview of how Klarna works (step by step).
  • Showcase product and inform about Pay Later 30 days or Financing
  • Include merchandise to ensure a higher CTR and conversion (higher AOV merchandise recommended).
This section only applies to:
  • Pokaż, jak działa Klarna i dołącz do wiadomości krótkie podsumowanie (poradnik krok po kroku).
  • Zaprezentuj produkt i pokaż cenę w opcji Zapłać później
  • Uwzględnij produkty, aby zapewnić wyższy współczynnik CTR i konwersji (zalecane produkty o wyższej średniej wartości zamówienia).