Klarna Docs - Essentials

Essentials

Our assets should not be altered in any way. Their orientation, colour, and composition should remain precisely as indicated in these guidelines — with no exceptions.

 • Don’t try to replicate Klarna branding. Make it clear that your brand is the sender by using your own visual identity (imagery, font, brand elements) and style.
 • Be sure to include the Klarna marketing badge or Logotype, not the payment badge.
 • Keep it short, clear, simple and informative.
 • Use our approved messaging to avoid misinterpretation of products and terms
 • Use our approved "plug and play" downloadable assets where appropriate.

Suomenkielinen ohje löytyy alta

 • Keep it factual.
  Highlight the payment option you offer, but be sure to be clear, fair and not misleading. Don’t lose a customer because the payment instructions were too complicated. Make it clear what you are offering.
 • Use approved messaging.
  Keep your unique tone and style when speaking to your followers, but stick to our approved messaging to avoid misinterpretation of terms.
 • Upstream too.
  Be sure to include Klarna throughout your site - before the shopper even gets to the checkout. Doing this will help make it clear that Klarna is the lender. Use our on-site messaging tool to create your landing page so Klarna can keep the FAQs updated.
 • Be sensitive to the situation.
  Consider what is going with your customers and in the wider market as a whole. Use this knowledge to decide how you promote and market Klarna in all your channels. One message does not fit all circumstances.
 • Make sure your ads are socially responsible to consumers and society.
  Avoid giving the impression that the product will help solve wider financial difficulties or concerns.
 • Avoid using icons only.
  Guide your customers through simple numbered steps instead, so they know exactly what to do next. 
 • Don't overcomplicate it.
  Prioritise clarity. Your customers will appreciate it on their way to the checkout. 
 • Don't encourage debt.
  Do not encourage shoppers to spend outside of their means. Using phrases such as ‘strapped for cash?’‘don’t wait until payday’ or ‘broke AF’ are unacceptable and irresponsible.
 • Don’t exaggerate the benefits.
  Don’t embellish or provide personal opinions about finance products. Avoid using phrases such as “the better way to pay” or “the best way to pay” that may be perceived as giving financial advice. 
This section only applies to:

 • Pysy asiassa.
  Mainitse tarjoamasi maksupalvelu selkeästi ja totuudenmukaisesti. 
  Älä menetä asiakkaitasi, koska maksuohjeesi ovat liian monimutkaiset! Kerro selkeästi, mitä tarjoat.
 • Käytä sallittua viestintää.
  Pidä sinulle ominainen tyylisi viestiessäsi seuraajillesi, mutta käytä vain sallittuja markkinointiviestejämme välttääksesi ehtojemme väärintulkinnan.
 • Markkinoi laajasti.
  Käytä Klarnan markkinointituotteita sivullasi niin että asiakas tietää tuotteistamme ennen checkout -vaihetta. Näin varmistat Klarnan näkyvyyden maksupalvelun tarjoajana. Luodessasi verkkokauppasi aloitussivua, käytä apuna  “Viestintä sivulla” -toimintoamme. Näin Klarna voi ylläpitää FAQ-sivua päivitettynä asiakkaiden kysymysten perusteella.
 • Huomioi tilanne.
  Ota huomioon asiakkaidesi ja laajemmin markkinoilla vallalla oleva tlanne. Käytä tätä tietoa, kun päätät, kuinka tuot Klarnan esiin ja markkinoit Klarnaa eri kanavillasi. Sama viesti ei sovi kaikkiin tilanteisiin.
 • Varmista, että mainoksesi ovat sosiallisesti vastuullisia ja huomioivat asiakkaat sekä laajemman yhteiskunnan.
  Vältä sellaisen vaikutelman antamista, että tuotteesi auttavat ratkaisemaan laajempia taloudellisia vaikeuksia tai huolia. 
 • Vältä pelkästään symbolien käyttöä.
  Opasta asiakkaitasi yksinkertaisilla, numeroiduilla kohta-kohdalta ohjeilla symbolien sijaan.
 • Älä tee asioista monimutkaisia.
  Priorisoi selkeys. Asiakkaasi arvostavat tätä sivullasi edetessään verkkokauppasi kassalle.
 • Älä rohkaise velanottoa.
  Älä rohkaise shoppaajia käyttämään rahaa yli tarkoituksen. Fraasien käyttö, kuten “älä odota palkkapäivään” tai “rahat loppu?” ei ole hyväksyttävää.
 • Älä liioittele etuja.
  Älä kaunistele tai tarjoa henkilökohtaisia mielipiteitä maksutavoista. Vältä käyttämästä fraaseja, kuten “parempi tapa maksaa” tai “paras tapa maksaa”, jotka voidaan ymmärtää taloudellisen neuvon antamisena.