Klarna Docs - Logos (trademarks)

Logos (trademarks)

This badge is our main brand carrying asset. Use it consistently, in the approved form for all channels wherever possible. Only exists in pink.

Image Thumbnail

Use when it's not possible to use the Klarna Marketing Badge. The Klarna logotype exists only in a black and a white version.

Image Thumbnail
Image Thumbnail

The height of the badge or logo defines the minimum clear space. The clear space can be increased but never decreased.

Klarna marketing badge
If you use 40% of the height of the badge, it equals the surrounding clear space.


Klarna badge minimum size
Digital
30px height

Print
A6: 25mm width
A3, A4, A5: 35mm width

Klarna logotype
The height put in square equals the surrounding clear space.

Klarna logotype minimum size
Digital
height=18px

Print
width=25mm

This badge is used exclusively in the checkout and next to other payment providers. The Klarna checkout badge has sharper edges than the Klarna marketing badge.

Always try to use the pink Klarna checkout badge. If that’s not possible, use the white or black versions. The checkout badge is not downloadable. Click here for more information about the checkout badge.

We like our trademarks as they are. Don ́t alter them in any way.

This section only applies to:

Detta märke är vår viktigaste varumärkesbärande logga. Använd den konsekvent i godkänd form för alla marknadsföringkanaler där det är möjligt. Finns bara i rosa.

Image Thumbnail

Använd dessa alternativ när det inte är möjligt att använda det huvudsakliga marknadsföringsmärket. Klarna-logotypen finns endast i en svart och en vit version.

Image Thumbnail
Image Thumbnail

Märkets eller logotypens höjd definierar det minsta tydliga utrymmet. Det fria utrymmet kan ökas men aldrig minskas.

Klarna marknadsföringsmärke

Om du använder 40% av emblemets höjd är det lika med det omgivande lediga utrymmet.

Minsta storlek

Digitalt
30px höjd

UtskriftA6:
25 mm bredd

A3, A4, A5:
35 mm bredd

Klarna-logotyp

Den kvadratiska höjden är lika med det omgivande lediga utrymmet.

Minsta storlek på Klarna-logotypen

Digitalt
höjd = 18px

Utskrift
bredd = 25 mm

Detta märke används uteslutande i kassan och förutom andra betalningsleverantörer. Klarnas kassamärke har skarpare kanter än Klarnas marknadsföringsmärke.

Försök alltid använda det rosa Klarna kassamärket. Om det inte är möjligt, använd de vita eller svarta versionerna. Kassamärket kan inte laddas ner. Klicka här för mer information om kassamärket.

Vi gillar våra varumärken som de är. Ändra dem inte på något sätt.