Klarna Docs - Logos (trademarks)

Logos (trademarks)

Marketing communication

The Klarna marketing badge (preferred option)

This badge is our main brand carrying asset. Use it consistently, in the approved form for all channels wherever possible. Only exists in pink.

Image Thumbnail

The Klarna logotype (in black and white)

Use when it's not possible to use the Klarna Marketing Badge. The Klarna logotype exists only in a black and a white version.

Image Thumbnail
Image Thumbnail

Clear space

The height of the badge or logo defines the minimum clear space. The clear space can be increased but never decreased.

Klarna marketing badge
If you use 40% of the height of the badge, it equals the surrounding clear space.


Klarna badge minimum size
Digital
30px height

Print
A6: 25mm width
A3, A4, A5: 35mm width

Klarna logotype
The height put in square equals the surrounding clear space.

Klarna logotype minimum size
Digital
height=18px

Print
width=25mm

Checkout communication

Klarna checkout badge

This badge is used exclusively in the checkout and next to other payment providers. The Klarna checkout badge has sharper edges than the Klarna marketing badge.

The Klarna checkout badge next to other payment providers

Always try to use the pink Klarna checkout badge. If that’s not possible, use the white or black versions. The checkout badge is not downloadable. Click here for more information about the checkout badge.

Trademarks - misuse

We like our trademarks as they are. Don ́t alter them in any way.

This section only applies to:

De Klarna-marketingbadge (voorkeursoptie)

Deze badge is het belangrijkste bezit van ons merk. Gebruik het consequent, in de goedgekeurde vorm voor alle kanalen waar mogelijk. Bestaat alleen in roze.

Image Thumbnail

Het Klarna-logo (in zwart-wit)

Gebruik wanneer het niet mogelijk is om de Klarna Marketing Badge te gebruiken. Het Klarna-logo bestaat alleen in een zwarte en een witte versie.

Image Thumbnail
Image Thumbnail

Vrije ruimte

The height of the badge or logo defines the minimum clear space. The clear space can be increased but never decreased.

Klarna-marketingbadge

Als u 40% van de hoogte van de badge gebruikt, is dit gelijk aan de omringende vrije ruimte.

Minimale grootte Klarna-badge

Digital30px hoogte

AfdrukkenA6:

25 mm breedte

A3, A4, A5:

35 mm breedte

Klarna-logotype

De vierkante hoogte is gelijk aan de omringende vrije ruimte.

Minimale grootte van het Klarna-logotype

Digitaal

hoogte = 18px

Afdrukken

breedte = 25 mm

Afrekenen communicatie

Klarna kassa-badge

Deze badge wordt uitsluitend gebruikt bij het afrekenen en naast andere betalingsproviders. De Klarna kassabadge heeft scherpere randen dan de Klarna marketingbadge.

De Klarna kassa-badge naast andere betalingsproviders

Probeer altijd de roze Klarna kassa-badge te gebruiken. Als dat niet mogelijk is, gebruik dan de witte of zwarte versies. De kassa-badge kan niet worden gedownload. Klik hier voor meer informatie over de kassabadge.

Handelsmerken - misbruik

We houden van onze handelsmerken zoals ze zijn. Verander ze op geen enkele manier.