Klarna Docs - Logos (trademarks)

Logos (trademarks)

Marketing communication

The Klarna marketing badge (preferred option)

This badge is our main brand carrying asset. Use it consistently, in the approved form for all channels wherever possible. Only exists in pink.

Image Thumbnail

The Klarna logotype (in black and white)

Use when it's not possible to use the Klarna Marketing Badge. The Klarna logotype exists only in a black and a white version.

Image Thumbnail
Image Thumbnail

Clear space

The height of the badge or logo defines the minimum clear space. The clear space can be increased but never decreased.

Klarna marketing badge
If you use 40% of the height of the badge, it equals the surrounding clear space.


Klarna badge minimum size
Digital
30px height

Print
A6: 25mm width
A3, A4, A5: 35mm width

Klarna logotype
The height put in square equals the surrounding clear space.

Klarna logotype minimum size
Digital
height=18px

Print
width=25mm

Checkout communication

Klarna checkout badge

This badge is used exclusively in the checkout and next to other payment providers. The Klarna checkout badge has sharper edges than the Klarna marketing badge.

The Klarna checkout badge next to other payment providers

Always try to use the pink Klarna checkout badge. If that’s not possible, use the white or black versions. The checkout badge is not downloadable. Click here for more information about the checkout badge.

Trademarks - misuse

We like our trademarks as they are. Don ́t alter them in any way.

This section only applies to:

Klarna marketing badge (foretrukket mulighed)

Denne badge er vores primære brandførende aktiv. Brug det konsekvent i den godkendte form til alle kanaler, hvor det er muligt. Findes kun i lyserødt.

Image Thumbnail

Klarna-logotypen (i sort / hvid)

Brug, når det ikke er muligt at bruge Klarna Marketing Badge. Klarna-logotypen findes kun i en sort og en hvid version.

Image Thumbnail
Image Thumbnail

Ryd plads

Højden på badgen eller logoet definerer den minimale fri plads. Det klare rum kan øges, men aldrig mindskes.

Klarna Marketing-Abzeichen
Hvis du bruger 40% af badges højde, svarer det til det omgivende klare rum.

Klarna badge minimumsstørrelse
Digital
30px højde

Print
A6: 25 mm bredde
A3, A4, A5: 35 mm bredde

Klarna-Logo
Højden i kvadrat svarer til det omgivende klare rum.

Klarna logotype mindste størrelse
Digital
18px højde

Print
25mm bredde

Kassekommunikation

Klarna kasse badge

Denne badge bruges udelukkende i kassen og ved siden af ​​andre betalingsudbydere. Klarna-kendemærket har skarpere kanter end Klarna-marketingbadget.

Klarna-kassen ved siden af ​​andre betalingsudbydere

Forsøg altid at bruge den lyserøde Klarna checkout-badge. Hvis det ikke er muligt, skal du bruge den hvide eller sorte version. Kassebadget kan ikke downloades. Klik her for at få flere oplysninger om kassen.

Varemærker - misbrug

Vi kan godt lide vores varemærker, som de er. Du må ikke ændre dem på nogen måde.