This product, Klarna Checkout (v2) is deprecated. Go to the current version

Error codes

Sweden

Error CodeError NameCustomer-facing Error Message
Error Code
-1
Error Name
legacy_error1
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
-2
Error Name
legacy_error2
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
-3
Error Name
legacy_error3
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
-4
Error Name
legacy_error4
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
-5
Error Name
legacy_error5
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
-99
Error Name
unspecified_error
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
1103
Error Name
estore_overrun
Customer-facing Error Message
Tyvärr kan inte Klarna, som sköter vår fakturering, godkänna ditt köp då du har överskridit din kreditgräns. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (http://www.klarna.se ) för att tillsammans hitta en lösning eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
1104
Error Name
estore_blacklisted
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
1999
Error Name
misc_estore_error
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2101
Error Name
credit
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2102
Error Name
amount
Customer-facing Error Message
Tyvärr kan vi inte godkänna ditt köp genom Klarna. Vänligen välj ett annat betalsätt för att slutföra ditt köp.
Error Code
2103
Error Name
customer_credit_overrun
Customer-facing Error Message
Tyvärr kan vi inte godkänna ditt köp genom Klarna. Vänligen välj ett annat betalsätt för att slutföra ditt köp.
Error Code
2104
Error Name
blocked
Customer-facing Error Message
Tyvärr kan inte Klarna, som sköter vår fakturering, godkänna ditt köp då du har överskridit din kreditgräns. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (http://www.klarna.se ) för att tillsammans hitta en lösning eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2105
Error Name
unpaid_bills
Customer-facing Error Message
Just nu kan vi inte godkänna ditt köp med Klarna då du har obetalda fakturor. Vänligen betala dem för att fortsätta handla med Klarna. För mer information om dina köp, gå till Mina sidor på www.klarna.se/mina-sidor . Om du vill genomföra ditt köp nu, välj ett annat betalsätt.
Error Code
2106
Error Name
customer_not_accepted
Customer-facing Error Message
Tyvärr kan inte Klarna, som sköter vår fakturering, godkänna ditt köp då du har överskridit din kreditgräns. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (http://www.klarna.se ) för att tillsammans hitta en lösning eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2107
Error Name
customer_blacklisted
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2108
Error Name
tno_blocked
Customer-facing Error Message
Tyvärr kan inte Klarna, som sköter vår fakturering, godkänna ditt köp då du har överskridit din kreditgräns. Vänligen kontakta Klarnas kundtjänst (http://www.klarna.se ) för att tillsammans hitta en lösning eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2109
Error Name
no_power_of_attorney
Customer-facing Error Message
Fullmakten för denna person finns ej registrerad hos Klarna.
Error Code
2110
Error Name
get_address_blocked
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2201
Error Name
pno
Customer-facing Error Message
Personnumret du angett har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
2202
Error Name
invalid_pno
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt personnummer, var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel.
Error Code
2203
Error Name
pno_not_real_person
Customer-facing Error Message
Personnumret du angett har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
2204
Error Name
dead
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt personnummer, var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel.
Error Code
2205
Error Name
under_aged
Customer-facing Error Message
Du behöver vara 18 år eller äldre för att använda detta betalsätt. Vänligen välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
2206
Error Name
customer_not_18
Customer-facing Error Message
Tyvärr måste man vara 18 år för att kunna få handla genom Klarna.
Error Code
2301
Error Name
no_such_person
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt personnummer, var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel.
Error Code
2302
Error Name
customer_missing
Customer-facing Error Message
Personnumret du angett har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
2303
Error Name
no_such_customer
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt personnummer, var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel.
Error Code
2304
Error Name
unknown_customer
Customer-facing Error Message
Köpet blev inte genomfört - okänt personnummer. Vi kan inte hitta angivet personnummer. Var vänlig kontrollera om du råkat skriva in fel personnummer. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt personnummer och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst: http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
Error Code
2305
Error Name
bad_customer_password
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt lösenord.
Error Code
2999
Error Name
misc_customer_error
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2401
Error Name
tno_not_found
Customer-facing Error Message
Första gången du använder Klarna mobil behöver du registrera dig. Det gör du enkelt genom att ringa 08-120 129 00 eller gå in på klarna.se . Mvh Klarna
Error Code
2402
Error Name
pin_error
Customer-facing Error Message
Tyvärr så var PIN koden felaktig!
Error Code
2403
Error Name
wrong_pin
Customer-facing Error Message
Tyvärr så var PIN koden felaktig!
Error Code
2404
Error Name
no_pin
Customer-facing Error Message
Det finns ingen beställd PIN kod!
Error Code
2405
Error Name
orgno
Customer-facing Error Message
Första gången du använder din företagsmobil för att betala via Klarna mobil behöver du uppge ditt personnummer genom att skicka; REG ÅÅMMDDXXXX till 71200. Mvh Klarna
Error Code
2406
Error Name
phone_getaddr_failed
Customer-facing Error Message
Vi hittar ingen registrerad folkbokföringsadress för det angivna telefonnumret.
Error Code
2501
Error Name
poa_pno
Customer-facing Error Message
Personnumret för fullmaktsinnehavaren har inte rätt format. Vänligen ange personnummer som ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Error Code
2502
Error Name
poa_group
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
2503
Error Name
poa_org
Customer-facing Error Message
Organisationsnumret har inte rätt format.
Error Code
3101
Error Name
foreign_addr
Customer-facing Error Message
Du har angivit en adress som inte stämmer överens med ditt personnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3102
Error Name
bad_addr
Customer-facing Error Message
Vi kan inte identifiera dig på adressen du angivit. Korrigera eventuella stavfel, skriv ut din fullständiga adress och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, kontakta Klarna på www.klarna.se/kundtjanst .
Error Code
3103
Error Name
bad_address
Customer-facing Error Message
Du har angivit en adress som inte stämmer överens med ditt personnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3104
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt postnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3105
Error Name
bad_postno
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt postnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3106
Error Name
bad_name
Customer-facing Error Message
Vi kan inte identifiera namnet du angivit tillsammans med ditt personnummer. Korrigera eventuella stavfel, skriv ut ditt fullständiga namn och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, kontakta Klarna på www.klarna.se/kundtjanst .
Error Code
3107
Error Name
address
Customer-facing Error Message
Vi kan inte identifiera dig på adressen du angivit. Korrigera eventuella stavfel, skriv ut din fullständiga adress och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, kontakta Klarna på www.klarna.se/kundtjanst .
Error Code
3108
Error Name
no_address
Customer-facing Error Message
“Vi kan inte hitta någon folkbokförd adress för det angivna personnummret. Vänligen kontrollera dina uppgifter eller välj ett annat betalsätt för att slutföra ditt köp.”
Error Code
3109
Error Name
bad_addr_limited
Customer-facing Error Message
Ditt köp kan tyvärr inte godkännas. Det beror på att beloppsgränsen för köp till en icke folkbokförd adress har överskridits. För att genomföra ditt köp kan du antingen ändra så att varorna levereras till din folkbokförda adress, eller välja ett annat betalningsalternativ.
Error Code
3110
Error Name
unidentified
Customer-facing Error Message
Vi kan inte identifiera dig på adressen du angivit. Korrigera eventuella stavfel, skriv ut din fullständiga adress och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, kontakta Klarna på www.klarna.se/kundtjanst .
Error Code
3111
Error Name
zip
Customer-facing Error Message
Postnumret du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: NNN NN. Om du fortfarande får detta meddelande, var god välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
3201
Error Name
cellno
Customer-facing Error Message
Mobiltelefonnumret du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: 07NN NN NN NN. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
3202
Error Name
telno
Customer-facing Error Message
Telefonnumret du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: 0X(XX)-XXXXX. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
3203
Error Name
email
Customer-facing Error Message
E-postadressen som du har angivit är felaktig. Du kanske har råkat skriva in fel? Om inte, välj ett annat sätt att betala på.
Error Code
3204
Error Name
country
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3205
Error Name
city
Customer-facing Error Message
Köpet blev inte genomfört - felaktig stad eller ort. Orten eller staden du angivit stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Vänligen kontrollera att orten eller staden är korrekt inskriven. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt adress och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst: http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
Error Code
3206
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt postnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3207
Error Name
street
Customer-facing Error Message
Köpet blev inte genomfört - felaktig gatuadress. Gatuadressen du angivit stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Vänligen kontrollera att adressen är korrekt inskriven. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt adress och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst:http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
Error Code
3208
Error Name
client_ip
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3209
Error Name
proto_vsn
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3210
Error Name
goods_list
Customer-facing Error Message
Något är fel i varulistan du försökte skicka in till Klarna. Kontrollera igen att allt är korrekt innan du skickar in den.
Error Code
3211
Error Name
artnos
Customer-facing Error Message
Vi känner inte igen artikellistan i den här ordern. Vänligen kontrollera att artikelnumret matchar ordern och försök igen.
Error Code
3212
Error Name
shipmenttype
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3213
Error Name
language
Customer-facing Error Message
Detta språk stöds inte av Klarna.
Error Code
3214
Error Name
gender
Customer-facing Error Message
Vänligen ange ditt kön och försök igen.
Error Code
3215
Error Name
date_of_birth
Customer-facing Error Message
Födelsedatumet du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: ÅÅÅÅMMDD. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
3216
Error Name
type
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3217
Error Name
addr
Customer-facing Error Message
Köpet blev inte genomfört - felaktig gatuadress. Adressen du angivit (tex gata eller väg) stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Vänligen kontrollera att adressen är korrekt inskriven. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt adress och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst:http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
Error Code
3218
Error Name
house_number
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt husnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3219
Error Name
phone
Customer-facing Error Message
Mobiltelefonnumret du angivit har inte rätt format. Kontrollera att alla siffror stämmer och försök igen med följande format: 07NN NN NN NN. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
3220
Error Name
income_expense_format
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna ((http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3221
Error Name
delay_adjust
Customer-facing Error Message
Ett fel har uppstått och vi kan för tillfället tyvärr inte genomföra ditt köp med Klarna. Korrigera eventuella stavfel och försök igen. Om du fortfarande får detta meddelande, välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp. Tack för din förståelse.
Error Code
3301
Error Name
bad_name_and_address
Customer-facing Error Message
Köpet blev inte genomfört - felaktig namn och adress. Namn och adress du angivit stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Var vänlig kontrollera att namn och adress är korrekt inskrivet. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt namn och adress och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst:http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
Error Code
3302
Error Name
bad_last_name
Customer-facing Error Message
Vänligen ange ditt efternamn.
Error Code
3303
Error Name
bad_first_name
Customer-facing Error Message
Vänligen ange ditt förnamn.
Error Code
3304
Error Name
bad_first_name_and_last_name
Customer-facing Error Message
Köpet blev inte genomfört - felaktig för och efternamn. Namnet du angivit stämmer inte överens med din folkbokföringsadress. Var vänlig kontrollera att för och efternamn är korrekt inskrivet. Vår fakturering och delbetalning hanteras av Klarna. Kontakta Klarnas kundtjänst om du angivit korrekt namn och ändå får detta meddelande. Klicka på länken nedan för att komma till Klarnas kundtjänst: http://www.klarna.se/sv/privat/kundtjaenst
Error Code
3305
Error Name
group
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3999
Error Name
misc_submission_error
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
6101
Error Name
orgno_pclass_not_allowed
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
6102
Error Name
sum_low_for_pclass
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
6103
Error Name
unknown_pclass
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
6104
Error Name
not_annuity_pclass
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
6105
Error Name
pclass_expired
Customer-facing Error Message
Kampanjen som du försöker använda är inte längre giltig. Vänligen prova en annan kampanj.
Error Code
6106
Error Name
sum_high_for_pclass
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
6999
Error Name
misc_pclass_error
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
7999
Error Name
misc_subscription_error
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8101
Error Name
unknown_invoice
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8102
Error Name
negative_invoice
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8103
Error Name
invoice_not_active
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8104
Error Name
invoice_bad_status
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8105
Error Name
invoice_is_passive
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8106
Error Name
invoice_is_archived
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8107
Error Name
invoice_is_suspect
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8108
Error Name
invoice_is_frozen
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8109
Error Name
invoice_is_pre_pay
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8110
Error Name
invoice_stale
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8111
Error Name
invoice_not_passive_or_frozen
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8112
Error Name
invoice_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8113
Error Name
invoice_not_passive
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8114
Error Name
invno
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
8999
Error Name
misc_invoice_error
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9101
Error Name
cno_already_in_use
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9102
Error Name
unknown_csid
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9103
Error Name
not_allowed_operation
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9104
Error Name
ip_from_wrong_country
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9105
Error Name
bad_type
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9106
Error Name
unknown_type
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9107
Error Name
bad_artnolist
Customer-facing Error Message
Vi känner inte igen artikellistan i den här ordern. Vänligen kontrollera att artikelnumret matchar ordern och försök igen.
Error Code
9108
Error Name
unknown_artno
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9109
Error Name
Reservation number does not exist
Customer-facing Error Message
Vi kunde inte hitta den reservation som du försöker använda. Kontrollera att du använder korrekt reservationsnummer och försök igen.
Error Code
9110
Error Name
split
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9111
Error Name
bad_order_no
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9112
Error Name
bad_ocr
Customer-facing Error Message
The OCR number sent is not valid.
Error Code
9113
Error Name
unknown_estore
Customer-facing Error Message
Det har uppstått ett integrationsfel mellan butiken och Klarna. Kontakta Webbutiken för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9114
Error Name
invalid_estore_secret
Customer-facing Error Message
Det har uppstått ett integrationsfel mellan butiken och Klarna. Kontakta Webbutiken för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9115
Error Name
bad_module_vsn
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9116
Error Name
pno_encoding
Customer-facing Error Message
Personnummertypen är inte godkänd.
Error Code
9117
Error Name
currency
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9118
Error Name
currency_country_pnoencoding
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9119
Error Name
Timeout
Customer-facing Error Message
Just nu kan vi inte genomföra ditt köp med Klarna på grund av ett tekniskt fel. Försök igen om en stund. Om du fortfarande får detta meddelande, vänligen välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
9120
Error Name
invalid_country
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9121
Error Name
negative_amount
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9124
Error Name
no
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9125
Error Name
eid
Customer-facing Error Message
Det har uppstått ett integrationsfel mellan butiken och Klarna. Kontakta Webbutiken för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9126
Error Name
unknown_bclass
Customer-facing Error Message
Det finns inget definierat beteende för det angivna estore_behaviour värdet.
Error Code
9127
Error Name
flags
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9128
Error Name
estore_user
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9129
Error Name
ready_date
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9130
Error Name
under_manual_review
Customer-facing Error Message
Denna order är under manuell granskning, använd check_order_status för att undersöka aktuell orderstatus.
Error Code
9131
Error Name
unknown_order
Customer-facing Error Message
Vi kunde inte hitta ordern för detta. Kontrollera att du hänvisar till korrekt order och försök igen.
Error Code
9191
Error Name
timeout_fe
Customer-facing Error Message
Just nu kan vi inte genomföra ditt köp med Klarna på grund av ett tekniskt fel. Försök igen om en stund. Om du fortfarande får detta meddelande, vänligen välj ett annat betalsätt för att genomföra ditt köp.
Error Code
9201
Error Name
aid
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9202
Error Name
careof
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9203
Error Name
cellphone
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9204
Error Name
client_vsn
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9205
Error Name
comment
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9206
Error Name
credit_no
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9207
Error Name
cust_no
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9208
Error Name
customer_no
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9209
Error Name
digest_secret
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9210
Error Name
estore_order_no
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9211
Error Name
estore_subsc_no
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9212
Error Name
expiry_date
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9213
Error Name
faddr
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9215
Error Name
handlingfee
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9216
Error Name
house_extension
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9217
Error Name
lev_addr
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9219
Error Name
new_amount
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9220
Error Name
new_passwd
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9221
Error Name
new_qty
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9222
Error Name
notes
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9223
Error Name
orderid1
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9224
Error Name
orderid2
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9225
Error Name
orderno
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9226
Error Name
passwd
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9227
Error Name
rand_str
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9228
Error Name
referens
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9229
Error Name
referens_code
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9230
Error Name
shipmentfee
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9231
Error Name
store_id
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9232
Error Name
sum
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9233
Error Name
telcellno
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9234
Error Name
username
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9235
Error Name
vat
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9236
Error Name
yearly_salary
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9237
Error Name
session_id
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9238
Error Name
error
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9239
Error Name
not_unique_artnos_on_invoice
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
9240
Error Name
proto_vsn_test
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i integrationen då protokollsversionen inte överensstämmer med era inställningar. Vänligen kontakta Klarna för hjälp med uppgradering till den senaste versionen.
Error Code
9241
Error Name
income_expense_info
Customer-facing Error Message
Ett problem har uppstått i kommunikationen med Klarna, som sköter vår fakturering. Vänligen kontakta Klarna (http://www.klarna.se ) för mer information eller välj ett annat sätt att betala
Error Code
2306
Error Name
test_customer_but_estore_is_live
Customer-facing Error Message
Det är inte möjligt att använda testpersoner när butiken är live. Vill du testa din med integration mot Klarna, vänligen använd testflaggan i API-anropet.
Error Code
2307
Error Name
real_customer_with_test_flag
Customer-facing Error Message
För att kunna genomföra eller aktivera köp hos Klarna med riktiga personer måste du ta bort testflaggan i API-anropet.
Error Code
8203
Error Name
rsrv_not_extendable
Customer-facing Error Message
Reservationen som du försöker förlänga är fortfarande aktiv och går därför ej att förlänga.
Error Code
8201
Error Name
rsrv_auth_failed
Customer-facing Error Message
Förlängning av reservationstid var ej möjligt.
Error Code
8202
Error Name
rsrv_expired
Customer-facing Error Message
Reservationstiden har gått ut, förläng reservationen och försök igen.
Error Code
8115
Error Name
billing_period_ended
Customer-facing Error Message
Inga fler objekt kan läggas till denna faktura.
Error Code
3112
Error Name
address_blocked
Customer-facing Error Message
Adressen är spärrad. Vänligen kontakta Klarna för mer information.
Error Code
2308
Error Name
real_customer_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Inga riktiga transaktioner kan genomföras medan e-butiken är i testläge. Vänligen välj ett annat betalsätt eller kontakta e-butiken.

Germany

Error CodeError NameCustomer-facing Error Message
Error Code
-1
Error Name
legacy_error1
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-2
Error Name
legacy_error2
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-3
Error Name
legacy_error3
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-4
Error Name
legacy_error4
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-5
Error Name
legacy_error5
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-99
Error Name
unspecified_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
1103
Error Name
estore_overrun
Customer-facing Error Message
Leider konnte der für unsere Fakturierung zuständige Partner Klarna Ihren Einkauf nicht akzeptieren, da Ihre Kreditgrenze überschritten wurde. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder Klarnas Kundendienst auf http://www.klarna.de kontaktieren, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Error Code
1104
Error Name
estore_blacklisted
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
1999
Error Name
misc_estore_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2101
Error Name
credit
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2102
Error Name
amount
Customer-facing Error Message
Leider können wir diesen Einkauf nicht über Klarna abwickeln. Bitte wählen Sie eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2103
Error Name
customer_credit_overrun
Customer-facing Error Message
Leider können wir diesen Einkauf nicht über Klarna abwickeln. Bitte wählen Sie eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2104
Error Name
blocked
Customer-facing Error Message
Leider konnte der für unsere Fakturierung zuständige Partner Klarna Ihren Einkauf nach getätigter Kreditprüfung nicht akzeptieren. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder Klarnas Kundendienst auf http://www.klarna.de kontaktieren, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Error Code
2105
Error Name
unpaid_bills
Customer-facing Error Message
Leider können wir Ihren Einkauf derzeit nicht über Klarna abwickeln, da unbezahlte Rechnungen bei Klarna vorliegen. Bitte begleichen Sie diese zunächst, um weiter mit Klarna einkaufen zu können. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.klarna.de/mein-klarna . Um Ihren Einkauf jetzt abzuschließen, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus.
Error Code
2106
Error Name
customer_not_accepted
Customer-facing Error Message
Leider konnte der für unsere Fakturierung zuständige Partner Klarna Ihren Einkauf nach getätigter Kreditprüfung nicht akzeptieren. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder Klarnas Kundendienst auf http://www.klarna.de kontaktieren, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Error Code
2107
Error Name
customer_blacklisted
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2108
Error Name
tno_blocked
Customer-facing Error Message
Leider konnte der für unsere Fakturierung zuständige Partner Klarna Ihren Einkauf nach getätigter Kreditprüfung nicht akzeptieren. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder Klarnas Kundendienst auf http://www.klarna.de kontaktieren, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Error Code
2109
Error Name
no_power_of_attorney
Customer-facing Error Message
Die Vollmacht für diese Person ist nicht bei Klarna registriert.
Error Code
2110
Error Name
get_address_blocked
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2201
Error Name
pno
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen eingegebene Geburtsdatum entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: TTMMJJJJ. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2202
Error Name
invalid_pno
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihre Personenangaben nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben.
Error Code
2203
Error Name
pno_not_real_person
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen eingegebene Geburtsdatum entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: TTMMJJJJ. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2204
Error Name
dead
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihre Personenangaben nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben.
Error Code
2205
Error Name
under_aged
Customer-facing Error Message
Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um diese Zahlungsart nutzen zu können. Bitte wählen Sie eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2206
Error Name
customer_not_18
Customer-facing Error Message
Für einen Einkauf mit Klarna muss das 18. Lebensjahr erreicht sein.
Error Code
2301
Error Name
no_such_person
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihre Personenangaben nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben.
Error Code
2302
Error Name
customer_missing
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen eingegebene Geburtsdatum entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: TTMMJJJJ. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2303
Error Name
no_such_customer
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihre Personenangaben nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben.
Error Code
2304
Error Name
unknown_customer
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - unbekannte Personennummer. Wir können die angegebene Personennummer nicht finden. Bitte prüfen Sie, ob Sie eine falsche Personennummer eingegeben haben. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie die richtige Personennummer angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst:http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
2305
Error Name
bad_customer_password
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen angegebene Passwort ist falsch. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie dieses korrekt angegeben haben.
Error Code
2999
Error Name
misc_customer_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2401
Error Name
tno_not_found
Customer-facing Error Message
Wenn Sie Klarna mobil das erste Mal verwenden, müssen Sie sich registrieren. Rufen Sie 069 332 96 410 an oder gehen Sie auf www.klarna.de
Error Code
2402
Error Name
pin_error
Customer-facing Error Message
Leider haben Sie einen falschen PIN-Code angegeben!
Error Code
2403
Error Name
wrong_pin
Customer-facing Error Message
Leider haben Sie einen falschen PIN-Code angegeben!
Error Code
2404
Error Name
no_pin
Customer-facing Error Message
Es wurde kein PIN-Code bestellt!
Error Code
2405
Error Name
orgno
Customer-facing Error Message
Wenn Sie das erste Mal Ihre Firmenmobiltelefon verwenden um mit Klarna Mobil zu zahlen, müssen Sie Ihre Kundennummer angeben. Schicken Sie REG und die Kundennummer an 71200. MfG Klarna
Error Code
2406
Error Name
phone_getaddr_failed
Customer-facing Error Message
Wir finden keine behördlich registrierte Adresse für die angegebene Telefonnummer.
Error Code
2501
Error Name
poa_pno
Customer-facing Error Message
Die Kundennummer für den Vollmachtsinhaber hat ein falsches Format. Bitte geben Sie die Kundennummer wie folgt an: JJJJMMTTNNNN.
Error Code
2502
Error Name
poa_group
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2503
Error Name
poa_org
Customer-facing Error Message
Die Handelsregisternummer hat ein falsches Format.
Error Code
3101
Error Name
foreign_addr
Customer-facing Error Message
Die angegebene Adresse stimmt nicht mit den uns vorliegenden Daten überein. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3102
Error Name
bad_addr
Customer-facing Error Message
Leider können wir Sie unter der angegebenen Adresse nicht finden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, insbesondere auf korrekte Schreibweise und Vollständigkeit, und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klarna Kundenservice unter www.klarna.de/kundendienst .
Error Code
3103
Error Name
bad_address
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3104
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Sie haben eine falsche Postleitzahl angegeben. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3105
Error Name
bad_postno
Customer-facing Error Message
Sie haben eine falsche Postleitzahl angegeben. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3106
Error Name
bad_name
Customer-facing Error Message
Leider können wir Sie unter dem angegebenen Namen nicht finden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, insbesondere auf korrekte Schreibweise und Vollständigkeit, und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klarna Kundenservice unter www.klarna.de/kundendienst .
Error Code
3107
Error Name
address
Customer-facing Error Message
Leider können wir Sie unter der angegebenen Adresse nicht finden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, insbesondere auf korrekte Schreibweise und Vollständigkeit, und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klarna Kundenservice unter www.klarna.de/kundendienst .
Error Code
3108
Error Name
no_address
Customer-facing Error Message
We cannot find a registered address for the personal number you are using. Please control your input and try again or choose another payment method to finish your purchase.
Error Code
3109
Error Name
bad_addr_limited
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihren Einkauf nicht akzeptieren da die Kreditgrenze für eine Adresse, die nicht verifiziert werden konnte, überschritten worden ist. Um Ihren Einkauf fortzusetzen, wählen Sie bitte eine Adresse, an der Sie behördlich gemeldet sind oder eine andere Zahlungsart.
Error Code
3110
Error Name
unidentified
Customer-facing Error Message
Leider können wir Sie unter der angegebenen Adresse nicht finden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, insbesondere auf korrekte Schreibweise und Vollständigkeit, und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klarna Kundenservice unter www.klarna.de/kundendienst .
Error Code
3111
Error Name
zip
Customer-facing Error Message
Die von Ihnen eingegebene Postleitzahl entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: NNNNN. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3201
Error Name
cellno
Customer-facing Error Message
Die von Ihnen eingegebene Handynummer entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: 0XXXX XXXXXX. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3202
Error Name
telno
Customer-facing Error Message
Die von Ihnen eingegebene Telefonnummer entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: 0XXXX XXXXXX. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3203
Error Name
email
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir die von Ihnen angegebene E-mail Adresse nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3204
Error Name
country
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3205
Error Name
city
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falsche Ortsangabe. Der von Ihnen angegebene Ort stimmt nicht mit den Angaben im Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob der Ort richtig angegeben ist. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst:http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3206
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Sie haben eine falsche Postleitzahl angegeben. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3207
Error Name
street
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falsche Adresse. Die von Ihnen angegebene Adresse stimmt nicht mit den Angaben im schwedischen Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob die Adresse richtig angegeben ist. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3208
Error Name
client_ip
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3209
Error Name
proto_vsn
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3210
Error Name
goods_list
Customer-facing Error Message
In der Artikelliste, die Sie versucht haben an Klarna zu schicken, ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie, ob alles korrekt verschickt wurde.
Error Code
3211
Error Name
artnos
Customer-facing Error Message
Wir konnten die Artikelliste in Ihrer Bestellung nicht erkennen. Bitte überprüfen Sie, ob die Artikelnummern mit der Bestellung übereinstimmen und versuchen Sie es erneut.
Error Code
3212
Error Name
shipmenttype
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3213
Error Name
language
Customer-facing Error Message
The language you entered is not supported by Klarna.
Error Code
3214
Error Name
gender
Customer-facing Error Message
Bitte wählen Sie in der Anrede ‘Mann’ oder ‘Frau’ aus und versuchen Sie es erneut.
Error Code
3215
Error Name
date_of_birth
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen eingegebene Geburtsdatum entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: TTMMJJJJ. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3216
Error Name
type
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3217
Error Name
addr
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falsche Adresse. Die von Ihnen angegebene Adresse (z. B. Straße oder Weg) stimmt nicht mit den Angaben im schwedischen Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob die Adresse richtig angegeben ist. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3218
Error Name
house_number
Customer-facing Error Message
Sie haben entweder keine Hausnummer oder ein nicht akzeptiertes Zeichen als Nummer angegeben. Wir bitten Sie, Ihre Daten noch einmal zu kontrollieren oder gegebenenfalls eine andere Zahlungsart zu wählen.
Error Code
3219
Error Name
phone
Customer-facing Error Message
Die von Ihnen eingegebene Handynummer entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: 0XXXX XXXXXX. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3220
Error Name
income_expense_format
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3221
Error Name
delay_adjust
Customer-facing Error Message
Leider ist während der Abwicklung Ihres Einkaufs über Klarna ein Problem aufgetreten. Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Error Code
3301
Error Name
bad_name_and_address
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falscher Name oder falsche Adresse. Der von Ihnen angegebene Name und die Adresse stimmen nicht mit den Angaben im schwedischen Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob der Name und die Adresse richtig angegeben sind. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie den Namen und die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3302
Error Name
bad_last_name
Customer-facing Error Message
Bitte geben Sie Ihren Nachnamen ein.
Error Code
3303
Error Name
bad_first_name
Customer-facing Error Message
Bitte geben Sie Ihren Vornamen ein.
Error Code
3304
Error Name
bad_first_name_and_last_name
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falscher Vor- und Nachname. Der von Ihnen angegebene Name stimmt nicht mit den Angaben im Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob Vor- und Nachname richtig angegeben sind. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie den Namen richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3305
Error Name
group
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3999
Error Name
misc_submission_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6101
Error Name
orgno_pclass_not_allowed
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6102
Error Name
sum_low_for_pclass
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6103
Error Name
unknown_pclass
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6104
Error Name
not_annuity_pclass
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6105
Error Name
pclass_expired
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6106
Error Name
sum_high_for_pclass
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6999
Error Name
misc_pclass_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
7999
Error Name
misc_subscription_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8101
Error Name
unknown_invoice
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8102
Error Name
negative_invoice
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8103
Error Name
invoice_not_active
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8104
Error Name
invoice_bad_status
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8105
Error Name
invoice_is_passive
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8106
Error Name
invoice_is_archived
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8107
Error Name
invoice_is_suspect
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8108
Error Name
invoice_is_frozen
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8109
Error Name
invoice_is_pre_pay
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8110
Error Name
invoice_stale
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8111
Error Name
invoice_not_passive_or_frozen
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8112
Error Name
invoice_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8113
Error Name
invoice_not_passive
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8114
Error Name
invno
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8999
Error Name
misc_invoice_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9101
Error Name
cno_already_in_use
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9102
Error Name
unknown_csid
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9103
Error Name
not_allowed_operation
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9104
Error Name
ip_from_wrong_country
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9105
Error Name
bad_type
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9106
Error Name
unknown_type
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9107
Error Name
bad_artnolist
Customer-facing Error Message
Wir konnten die Artikelliste in Ihrer Bestellung nicht erkennen. Bitte überprüfen Sie, ob die Artikelnummern mit der Bestellung übereinstimmen und versuchen Sie es erneut.
Error Code
9108
Error Name
unknown_artno
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9109
Error Name
Reservation number does not exist
Customer-facing Error Message
Wir konnten die Bestellung, die Sie öffnen möchten, nicht finden. Bitte überprüfen Sie die Bestellnummer und versuchen Sie es erneut.
Error Code
9110
Error Name
split
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9111
Error Name
bad_order_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9112
Error Name
bad_ocr
Customer-facing Error Message
The OCR number sent is not valid.
Error Code
9113
Error Name
unknown_estore
Customer-facing Error Message
Ein Integrationsfehler ist zwischen dem Onlineshop und Klarna aufgetreten. Kontaktieren Sie den Onlineshop für mehr Information oder wählen Sie eine andere Zahlungsart.
Error Code
9114
Error Name
invalid_estore_secret
Customer-facing Error Message
Ein Integrationsfehler ist zwischen dem Onlineshop und Klarna aufgetreten. Kontaktieren Sie den Onlineshop für mehr Information oder wählen Sie eine andere Zahlungsart.
Error Code
9115
Error Name
bad_module_vsn
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9116
Error Name
pno_encoding
Customer-facing Error Message
Dieser Personennummerntyp wird nicht akzeptiert.
Error Code
9117
Error Name
currency
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9118
Error Name
currency_country_pnoencoding
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9119
Error Name
Timeout
Customer-facing Error Message
Leider können wir Ihren Einkauf derzeit aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht über Klarna abwickeln. Bitte versuchen Sie es in einigen Minuten noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Error Code
9120
Error Name
invalid_country
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9121
Error Name
negative_amount
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9124
Error Name
no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9125
Error Name
eid
Customer-facing Error Message
Ein Integrationsfehler ist zwischen dem Onlineshop und Klarna aufgetreten. Kontaktieren Sie den Onlineshop für mehr Information oder wählen Sie eine andere Zahlungsart.
Error Code
9126
Error Name
unknown_bclass
Customer-facing Error Message
Der angegebene estore_behaviour Wert ist nicht definiert.
Error Code
9127
Error Name
flags
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9128
Error Name
estore_user
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9129
Error Name
ready_date
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9130
Error Name
under_manual_review
Customer-facing Error Message
Diese Bestellung wird gerade manuell überprüft. Verwenden Sie check_order_status um den aktuellen Bestellungsstatus zu sehen.
Error Code
9131
Error Name
unknown_order
Customer-facing Error Message
Wir konnten die betreffende Bestellung nicht finden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Bestellung ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut.
Error Code
9191
Error Name
timeout_fe
Customer-facing Error Message
Leider können wir Ihren Einkauf derzeit aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht über Klarna abwickeln. Bitte versuchen Sie es in einigen Minuten noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Error Code
9201
Error Name
aid
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9202
Error Name
careof
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9203
Error Name
cellphone
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9204
Error Name
client_vsn
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9205
Error Name
comment
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9206
Error Name
credit_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9207
Error Name
cust_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9208
Error Name
customer_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9209
Error Name
digest_secret
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9210
Error Name
estore_order_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9211
Error Name
estore_subsc_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9212
Error Name
expiry_date
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9213
Error Name
faddr
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9215
Error Name
handlingfee
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9216
Error Name
house_extension
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9217
Error Name
lev_addr
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9219
Error Name
new_amount
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9220
Error Name
new_passwd
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9221
Error Name
new_qty
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9222
Error Name
notes
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9223
Error Name
orderid1
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9224
Error Name
orderid2
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9225
Error Name
orderno
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9226
Error Name
passwd
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9227
Error Name
rand_str
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9228
Error Name
referens
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9229
Error Name
referens_code
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9230
Error Name
shipmentfee
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9231
Error Name
store_id
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9232
Error Name
sum
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9233
Error Name
telcellno
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9234
Error Name
username
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9235
Error Name
vat
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9236
Error Name
yearly_salary
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9237
Error Name
session_id
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9238
Error Name
error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9239
Error Name
not_unique_artnos_on_invoice
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9240
Error Name
proto_vsn_test
Customer-facing Error Message
Ein Fehler mit der von Ihnen verwendeten Version ist aufgetreten. Bitte setzen Sie sich mit Klarna in Verbindung um Unterstützung bei der Aktualisierung der neuesten Version zu erhalten.
Error Code
9241
Error Name
income_expense_info
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2306
Error Name
test_customer_but_estore_is_live
Customer-facing Error Message
Es ist nicht möglich, Testkunden zu nutzen während der Store im Live-Modus ist. Wenn Sie Ihre Klarna Integration testen möchten, nutzen Sie bitte die Test-Flag im API Call.
Error Code
2307
Error Name
real_customer_with_test_flag
Customer-facing Error Message
Um Klarna-Aufträge mit echten Kunden zu erstellen oder zu aktivieren müssen Sie die Test-Flag im API Call entfernen.
Error Code
3112
Error Name
address_blocked
Customer-facing Error Message
Diese Adresse ist gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Klarna für weitere informationen.
Error Code
2308
Error Name
real_customer_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Während der Online-Shop sich im Testmodus befindet, können keine tatsächlichen Bestellungen getätigt werden. Bitte wählen Sie eine andere Zahlart und/oder kontaktieren Sie den Online-Händler direkt.

Austria

Error CodeError NameCustomer-facing Error Message
Error Code
-1
Error Name
legacy_error1
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-2
Error Name
legacy_error2
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-3
Error Name
legacy_error3
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-4
Error Name
legacy_error4
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-5
Error Name
legacy_error5
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
-99
Error Name
unspecified_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
1103
Error Name
estore_overrun
Customer-facing Error Message
Leider konnte der für unsere Fakturierung zuständige Partner Klarna Ihren Einkauf nicht akzeptieren, da Ihre Kreditgrenze überschritten wurde. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder Klarnas Kundendienst auf http://www.klarna.de kontaktieren, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Error Code
1104
Error Name
estore_blacklisted
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
1999
Error Name
misc_estore_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2101
Error Name
credit
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2102
Error Name
amount
Customer-facing Error Message
Leider können wir diesen Einkauf nicht über Klarna abwickeln. Bitte wählen Sie eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2103
Error Name
customer_credit_overrun
Customer-facing Error Message
Leider können wir diesen Einkauf nicht über Klarna abwickeln. Bitte wählen Sie eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2104
Error Name
blocked
Customer-facing Error Message
Leider konnte der für unsere Fakturierung zuständige Partner Klarna Ihren Einkauf nach getätigter Kreditprüfung nicht akzeptieren. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder Klarnas Kundendienst auf http://www.klarna.de kontaktieren, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Error Code
2105
Error Name
unpaid_bills
Customer-facing Error Message
Leider können wir Ihren Einkauf derzeit nicht über Klarna abwickeln, da unbezahlte Rechnungen bei Klarna vorliegen. Bitte begleichen Sie diese zunächst, um weiter mit Klarna einkaufen zu können. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.klarna.at/mein-klarna . Um Ihren Einkauf jetzt abzuschließen, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus.
Error Code
2106
Error Name
customer_not_accepted
Customer-facing Error Message
Leider konnte der für unsere Fakturierung zuständige Partner Klarna Ihren Einkauf nach getätigter Kreditprüfung nicht akzeptieren. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder Klarnas Kundendienst auf http://www.klarna.de kontaktieren, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Error Code
2107
Error Name
customer_blacklisted
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2108
Error Name
tno_blocked
Customer-facing Error Message
Leider konnte der für unsere Fakturierung zuständige Partner Klarna Ihren Einkauf nach getätigter Kreditprüfung nicht akzeptieren. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder Klarnas Kundendienst auf http://www.klarna.de kontaktieren, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
Error Code
2109
Error Name
no_power_of_attorney
Customer-facing Error Message
Die Vollmacht für diese Person ist nicht bei Klarna registriert.
Error Code
2110
Error Name
get_address_blocked
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2201
Error Name
pno
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen eingegebene Geburtsdatum entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: TTMMJJJJ. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2202
Error Name
invalid_pno
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihre Personenangaben nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben.
Error Code
2203
Error Name
pno_not_real_person
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen eingegebene Geburtsdatum entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: TTMMJJJJ. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2204
Error Name
dead
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihre Personenangaben nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben.
Error Code
2205
Error Name
under_aged
Customer-facing Error Message
Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um diese Zahlungsart nutzen zu können. Bitte wählen Sie eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2206
Error Name
customer_not_18
Customer-facing Error Message
Für einen Einkauf mit Klarna muss das 18. Lebensjahr erreicht sein.
Error Code
2301
Error Name
no_such_person
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihre Personenangaben nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben.
Error Code
2302
Error Name
customer_missing
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen eingegebene Geburtsdatum entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: TTMMJJJJ. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
2303
Error Name
no_such_customer
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihre Personenangaben nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben.
Error Code
2304
Error Name
unknown_customer
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - unbekannte Personennummer. Wir können die angegebene Personennummer nicht finden. Bitte prüfen Sie, ob Sie eine falsche Personennummer eingegeben haben. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie die richtige Personennummer angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst:http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
2305
Error Name
bad_customer_password
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen angegebene Passwort ist falsch. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie dieses korrekt angegeben haben.
Error Code
2999
Error Name
misc_customer_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2401
Error Name
tno_not_found
Customer-facing Error Message
Wenn Sie Klarna mobil das erste Mal verwenden, müssen Sie sich registrieren. Rufen Sie 069 332 96 410 an oder gehen Sie auf www.klarna.de
Error Code
2402
Error Name
pin_error
Customer-facing Error Message
Leider haben Sie einen falschen PIN-Code angegeben!
Error Code
2403
Error Name
wrong_pin
Customer-facing Error Message
Leider haben Sie einen falschen PIN-Code angegeben!
Error Code
2404
Error Name
no_pin
Customer-facing Error Message
Es wurde kein PIN-Code bestellt!
Error Code
2405
Error Name
orgno
Customer-facing Error Message
Wenn Sie das erste Mal Ihre Firmenmobiltelefon verwenden um mit Klarna Mobil zu zahlen, müssen Sie Ihre Kundennummer angeben. Schicken Sie REG und die Kundennummer an 71200. MfG Klarna
Error Code
2406
Error Name
phone_getaddr_failed
Customer-facing Error Message
Wir finden keine behördlich registrierte Adresse für die angegebene Telefonnummer.
Error Code
2501
Error Name
poa_pno
Customer-facing Error Message
Die Kundennummer für den Vollmachtsinhaber hat ein falsches Format. Bitte geben Sie die Kundennummer wie folgt an: JJJJMMTTNNNN.
Error Code
2502
Error Name
poa_group
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2503
Error Name
poa_org
Customer-facing Error Message
Die Handelsregisternummer hat ein falsches Format.
Error Code
3101
Error Name
foreign_addr
Customer-facing Error Message
Die angegebene Adresse stimmt nicht mit den uns vorliegenden Daten überein. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3102
Error Name
bad_addr
Customer-facing Error Message
Leider können wir Sie unter der angegebenen Adresse nicht finden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, insbesondere auf korrekte Schreibweise und Vollständigkeit, und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klarna Kundenservice unter www.klarna.at/kundendienst .
Error Code
3103
Error Name
bad_address
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3104
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Sie haben eine falsche Postleitzahl angegeben. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3105
Error Name
bad_postno
Customer-facing Error Message
Sie haben eine falsche Postleitzahl angegeben. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3106
Error Name
bad_name
Customer-facing Error Message
Leider können wir Sie unter dem angegebenen Namen nicht finden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, insbesondere auf korrekte Schreibweise und Vollständigkeit, und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klarna Kundenservice unter www.klarna.at/kundendienst .
Error Code
3107
Error Name
address
Customer-facing Error Message
Leider können wir Sie unter der angegebenen Adresse nicht finden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, insbesondere auf korrekte Schreibweise und Vollständigkeit, und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klarna Kundenservice unter www.klarna.at/kundendienst .
Error Code
3108
Error Name
no_address
Customer-facing Error Message
We cannot find a registered address for the personal number you are using. Please control your input and try again or choose another payment method to finish your purchase.
Error Code
3109
Error Name
bad_addr_limited
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir Ihren Einkauf nicht akzeptieren da die Kreditgrenze für eine Adresse, die nicht verifiziert werden konnte, überschritten worden ist. Um Ihren Einkauf fortzusetzen, wählen Sie bitte eine Adresse, an der Sie behördlich gemeldet sind oder eine andere Zahlungsart.
Error Code
3110
Error Name
unidentified
Customer-facing Error Message
Leider können wir Sie unter der angegebenen Adresse nicht finden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, insbesondere auf korrekte Schreibweise und Vollständigkeit, und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wenden Sie sich bitte an den Klarna Kundenservice unter www.klarna.at/kundendienst .
Error Code
3111
Error Name
zip
Customer-facing Error Message
Die von Ihnen eingegebene Postleitzahl entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: NNNNN. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3201
Error Name
cellno
Customer-facing Error Message
Die von Ihnen eingegebene Handynummer entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: 0XXXX XXXXXX. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3202
Error Name
telno
Customer-facing Error Message
Die von Ihnen eingegebene Telefonnummer entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: 0X(XX) XXXXXX. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3203
Error Name
email
Customer-facing Error Message
Leider konnten wir die von Ihnen angegebene E-mail Adresse nicht verifizieren. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3204
Error Name
country
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3205
Error Name
city
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falsche Ortsangabe. Der von Ihnen angegebene Ort stimmt nicht mit den Angaben im Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob der Ort richtig angegeben ist. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst:http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3206
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Sie haben eine falsche Postleitzahl angegeben. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie diese korrekt angegeben haben. Falls ja, wählen Sie bitte eine andere Zahlungsart.
Error Code
3207
Error Name
street
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falsche Adresse. Die von Ihnen angegebene Adresse stimmt nicht mit den Angaben im schwedischen Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob die Adresse richtig angegeben ist. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3208
Error Name
client_ip
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3209
Error Name
proto_vsn
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3210
Error Name
goods_list
Customer-facing Error Message
In der Artikelliste, die Sie versucht haben an Klarna zu schicken, ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie, ob alles korrekt verschickt wurde.
Error Code
3211
Error Name
artnos
Customer-facing Error Message
Wir konnten die Artikelliste in Ihrer Bestellung nicht erkennen. Bitte überprüfen Sie, ob die Artikelnummern mit der Bestellung übereinstimmen und versuchen Sie es erneut.
Error Code
3212
Error Name
shipmenttype
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3213
Error Name
language
Customer-facing Error Message
The language you entered is not supported by Klarna.
Error Code
3214
Error Name
gender
Customer-facing Error Message
Bitte wählen Sie in der Anrede ‘Mann’ oder ‘Frau’ aus und versuchen Sie es erneut.
Error Code
3215
Error Name
date_of_birth
Customer-facing Error Message
Das von Ihnen eingegebene Geburtsdatum entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: TTMMJJJJ. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3216
Error Name
type
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3217
Error Name
addr
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falsche Adresse. Die von Ihnen angegebene Adresse (z. B. Straße oder Weg) stimmt nicht mit den Angaben im schwedischen Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob die Adresse richtig angegeben ist. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3218
Error Name
house_number
Customer-facing Error Message
Sie haben entweder keine Hausnummer oder ein nicht akzeptiertes Zeichen als Nummer angegeben. Wir bitten Sie, Ihre Daten noch einmal zu kontrollieren oder gegebenenfalls eine andere Zahlungsart zu wählen.
Error Code
3219
Error Name
phone
Customer-facing Error Message
Die von Ihnen eingegebene Handynummer entspricht nicht dem erwarteten Format. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe noch einmal anhand des folgenden Beispiels: 0XXXX XXXXXX. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen.
Error Code
3220
Error Name
income_expense_format
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3221
Error Name
delay_adjust
Customer-facing Error Message
Leider ist während der Abwicklung Ihres Einkaufs über Klarna ein Problem aufgetreten. Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben und versuchen Sie es noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Error Code
3301
Error Name
bad_name_and_address
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falscher Name oder falsche Adresse. Der von Ihnen angegebene Name und die Adresse stimmen nicht mit den Angaben im schwedischen Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob der Name und die Adresse richtig angegeben sind. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie den Namen und die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3302
Error Name
bad_last_name
Customer-facing Error Message
Bitte geben Sie Ihren Nachnamen ein.
Error Code
3303
Error Name
bad_first_name
Customer-facing Error Message
Bitte geben Sie Ihren Vornamen ein.
Error Code
3304
Error Name
bad_first_name_and_last_name
Customer-facing Error Message
Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falscher Vor- und Nachname. Der von Ihnen angegebene Name stimmt nicht mit den Angaben im schwedischen Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob Vor- und Nachname richtig angegeben sind. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie den Namen richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: Der Kauf wurde nicht ausgeführt - falscher Name oder falsche Adresse. Der von Ihnen angegebene Name und die Adresse stimmen nicht mit den Angaben im schwedischen Melderegister überein. Bitte prüfen Sie, ob der Name und die Adresse richtig angegeben sind. Unsere Rechnungen und Teilzahlungen werden durch Klarna abgewickelt. Wenden Sie sich bitte an Klarnas Kundendienst, wenn Sie den Namen und die Adresse richtig angegeben haben und Sie dennoch diese Fehlermeldung erhalten. Durch Klicken auf den folgenden Link gelangen Sie zu Klarnas Kundendienst: http://www.klarna.se/de/privat/kundendienst
Error Code
3305
Error Name
group
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
3999
Error Name
misc_submission_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6101
Error Name
orgno_pclass_not_allowed
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6102
Error Name
sum_low_for_pclass
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6103
Error Name
unknown_pclass
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6104
Error Name
not_annuity_pclass
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6105
Error Name
pclass_expired
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6106
Error Name
sum_high_for_pclass
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
6999
Error Name
misc_pclass_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
7999
Error Name
misc_subscription_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8101
Error Name
unknown_invoice
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8102
Error Name
negative_invoice
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8103
Error Name
invoice_not_active
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8104
Error Name
invoice_bad_status
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8105
Error Name
invoice_is_passive
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8106
Error Name
invoice_is_archived
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8107
Error Name
invoice_is_suspect
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8108
Error Name
invoice_is_frozen
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8109
Error Name
invoice_is_pre_pay
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8110
Error Name
invoice_stale
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8111
Error Name
invoice_not_passive_or_frozen
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8112
Error Name
invoice_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8113
Error Name
invoice_not_passive
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8114
Error Name
invno
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
8999
Error Name
misc_invoice_error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9101
Error Name
cno_already_in_use
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9102
Error Name
unknown_csid
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9103
Error Name
not_allowed_operation
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9104
Error Name
ip_from_wrong_country
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9105
Error Name
bad_type
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9106
Error Name
unknown_type
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9107
Error Name
bad_artnolist
Customer-facing Error Message
Wir konnten die Artikelliste in Ihrer Bestellung nicht erkennen. Bitte überprüfen Sie, ob die Artikelnummern mit der Bestellung übereinstimmen und versuchen Sie es erneut.
Error Code
9108
Error Name
unknown_artno
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9109
Error Name
Reservation number does not exist
Customer-facing Error Message
Wir konnten die Bestellung, die Sie öffnen möchten, nicht finden. Bitte überprüfen Sie die Bestellnummer und versuchen Sie es erneut.
Error Code
9110
Error Name
split
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9111
Error Name
bad_order_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9112
Error Name
bad_ocr
Customer-facing Error Message
The OCR number sent is not valid.
Error Code
9113
Error Name
unknown_estore
Customer-facing Error Message
Ein Integrationsfehler ist zwischen dem Onlineshop und Klarna aufgetreten. Kontaktieren Sie den Onlineshop für mehr Information oder wählen Sie eine andere Zahlungsart.
Error Code
9114
Error Name
invalid_estore_secret
Customer-facing Error Message
Ein Integrationsfehler ist zwischen dem Onlineshop und Klarna aufgetreten. Kontaktieren Sie den Onlineshop für mehr Information oder wählen Sie eine andere Zahlungsart.
Error Code
9115
Error Name
bad_module_vsn
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9116
Error Name
pno_encoding
Customer-facing Error Message
Dieser Personennummerntyp wird nicht akzeptiert.
Error Code
9117
Error Name
currency
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9118
Error Name
currency_country_pnoencoding
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9119
Error Name
Timeout
Customer-facing Error Message
Leider können wir Ihren Einkauf derzeit aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht über Klarna abwickeln. Bitte versuchen Sie es in einigen Minuten noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Error Code
9120
Error Name
invalid_country
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9121
Error Name
negative_amount
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9124
Error Name
no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9125
Error Name
eid
Customer-facing Error Message
Ein Integrationsfehler ist zwischen dem Onlineshop und Klarna aufgetreten. Kontaktieren Sie den Onlineshop für mehr Information oder wählen Sie eine andere Zahlungsart.
Error Code
9126
Error Name
unknown_bclass
Customer-facing Error Message
Der angegebene estore_behaviour Wert ist nicht definiert.
Error Code
9127
Error Name
flags
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9128
Error Name
estore_user
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9129
Error Name
ready_date
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9130
Error Name
under_manual_review
Customer-facing Error Message
Diese Bestellung wird gerade manuell überprüft. Verwenden Sie check_order_status um den aktuellen Bestellungsstatus zu sehen.
Error Code
9131
Error Name
unknown_order
Customer-facing Error Message
Wir konnten die betreffende Bestellung nicht finden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Bestellung ausgewählt haben und versuchen Sie es erneut.
Error Code
9191
Error Name
timeout_fe
Customer-facing Error Message
Leider können wir Ihren Einkauf derzeit aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht über Klarna abwickeln. Bitte versuchen Sie es in einigen Minuten noch einmal. Sollten Sie diesen Hinweis erneut erhalten, wählen Sie bitte eine alternative Zahlungsoption aus, um Ihre Bestellung abzuschließen. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Error Code
9201
Error Name
aid
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9202
Error Name
careof
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9203
Error Name
cellphone
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9204
Error Name
client_vsn
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9205
Error Name
comment
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9206
Error Name
credit_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9207
Error Name
cust_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9208
Error Name
customer_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9209
Error Name
digest_secret
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9210
Error Name
estore_order_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9211
Error Name
estore_subsc_no
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9212
Error Name
expiry_date
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9213
Error Name
faddr
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9215
Error Name
handlingfee
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9216
Error Name
house_extension
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9217
Error Name
lev_addr
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9219
Error Name
new_amount
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9220
Error Name
new_passwd
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9221
Error Name
new_qty
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9222
Error Name
notes
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9223
Error Name
orderid1
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9224
Error Name
orderid2
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9225
Error Name
orderno
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9226
Error Name
passwd
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9227
Error Name
rand_str
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9228
Error Name
referens
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9229
Error Name
referens_code
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9230
Error Name
shipmentfee
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9231
Error Name
store_id
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9232
Error Name
sum
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9233
Error Name
telcellno
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9234
Error Name
username
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9235
Error Name
vat
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9236
Error Name
yearly_salary
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9237
Error Name
session_id
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9238
Error Name
error
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9239
Error Name
not_unique_artnos_on_invoice
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
9240
Error Name
proto_vsn_test
Customer-facing Error Message
Ein Fehler mit der von Ihnen verwendeten Version ist aufgetreten. Bitte setzen Sie sich mit Klarna in Verbindung um Unterstützung bei der Aktualisierung der neuesten Version zu erhalten.
Error Code
9241
Error Name
income_expense_info
Customer-facing Error Message
Leider dürfte diese Funktion nicht intakt sein. Selbstverständlich können Sie eine andere Zahlungsart wählen oder den für unsere Fakturierung zuständigen Partner Klarna auf http://www.klarna.de für mehr Information kontaktieren.
Error Code
2306
Error Name
test_customer_but_estore_is_live
Customer-facing Error Message
Es ist nicht möglich, Testkunden zu nutzen während der Store im Live-Modus ist. Wenn Sie Ihre Klarna Integration testen möchten, nutzen Sie bitte die Test-Flag im API Call.
Error Code
2307
Error Name
real_customer_with_test_flag
Customer-facing Error Message
Um Klarna-Aufträge mit echten Kunden zu erstellen oder zu aktivieren müssen Sie die Test-Flag im API Call entfernen.
Error Code
3112
Error Name
address_blocked
Customer-facing Error Message
Diese Adresse ist gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Klarna für weitere informationen.
Error Code
2308
Error Name
real_customer_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Während der Online-Shop sich im Testmodus befindet, können keine tatsächlichen Bestellungen getätigt werden. Bitte wählen Sie eine andere Zahlart und/oder kontaktieren Sie den Online-Händler direkt.

Norway

Error CodeError NameCustomer-facing Error Message
Error Code
-1
Error Name
legacy_error1
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
-2
Error Name
legacy_error2
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
-3
Error Name
legacy_error3
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
-4
Error Name
legacy_error4
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
-5
Error Name
legacy_error5
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
-99
Error Name
unspecified_error
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
1103
Error Name
estore_overrun
Customer-facing Error Message
Beklager, men Klarna som håndterer våre fakturaer, kan ikke akseptere betalingsmetoden ettersom kjøpesummen overstiger din kredittgrense. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
1104
Error Name
estore_blacklisted
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
1999
Error Name
misc_estore_error
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2101
Error Name
credit
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2102
Error Name
amount
Customer-facing Error Message
På nåværende tidspunkt kan vi desverre ikke godkjenne ditt kjøp via Klarna. Vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp. Takk for din forståelse.
Error Code
2103
Error Name
customer_credit_overrun
Customer-facing Error Message
På nåværende tidspunkt kan vi desverre ikke godkjenne ditt kjøp via Klarna. Vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp. Takk for din forståelse.
Error Code
2104
Error Name
blocked
Customer-facing Error Message
Beklager, men Klarna som håndterer våre fakturaer, kan ikke akseptere betalingsmetoden etter en kredittsjekk. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2105
Error Name
unpaid_bills
Customer-facing Error Message
Ditt kjøp med Klarna som betalingsmetode kan ikke gjennomføres, årsaken til dette er at du har ubetalt(e) faktura(er). Vennligst betal denne/disse for å kunne fortsette å handle med Klarna. For mer informasjon om dine kjøp kan du gå til Mine sider på www.klarna.no/mine-sider . Om du ønsker å gjennomføre ditt kjøp nå, velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2106
Error Name
customer_not_accepted
Customer-facing Error Message
Beklager, men Klarna som håndterer våre fakturaer, kan ikke akseptere betalingsmetoden etter en kredittsjekk. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2107
Error Name
customer_blacklisted
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2108
Error Name
tno_blocked
Customer-facing Error Message
Beklager, men Klarna som håndterer våre fakturaer, kan ikke akseptere betalingsmetoden etter en kredittsjekk. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2109
Error Name
no_power_of_attorney
Customer-facing Error Message
Fullmakten for denne person er ikke registrert hos Klarna.
Error Code
2110
Error Name
get_address_blocked
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2201
Error Name
pno
Customer-facing Error Message
Personnummeret du har angitt har ikke korrekt format. Kontroller at alle sifrene er korrekte og i riktig rekkefølge, og forsøk igjen med følgende format: DDMMÅÅXXXXX. Om du fortsatt får denne feilmeldingen ber vi deg velge en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
2202
Error Name
invalid_pno
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt feil fødselsnummer. Vennligst kontroller og forsøk igjen.
Error Code
2203
Error Name
pno_not_real_person
Customer-facing Error Message
Personnummeret du har angitt har ikke korrekt format. Kontroller at alle sifrene er korrekte og i riktig rekkefølge, og forsøk igjen med følgende format: DDMMÅÅXXXXX. Om du fortsatt får denne feilmeldingen ber vi deg velge en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
2204
Error Name
dead
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt feil fødselsnummer. Vennligst kontroller og forsøk igjen.
Error Code
2205
Error Name
under_aged
Customer-facing Error Message
Vi beklager, men du må være 18 år eller eldre for å kunne benytte denne betalingsmetoden. Vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
2206
Error Name
customer_not_18
Customer-facing Error Message
Beklager, men du må være minst 18 år for å handle via Klarna.
Error Code
2301
Error Name
no_such_person
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt feil fødselsnummer. Vennligst kontroller og forsøk igjen.
Error Code
2302
Error Name
customer_missing
Customer-facing Error Message
Personnummeret du har angitt har ikke korrekt format. Kontroller at alle sifrene er korrekte og i riktig rekkefølge, og forsøk igjen med følgende format: DDMMÅÅXXXXX. Om du fortsatt får denne feilmeldingen ber vi deg velge en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
2303
Error Name
no_such_customer
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt feil fødselsnummer. Vennligst kontroller og forsøk igjen.
Error Code
2304
Error Name
unknown_customer
Customer-facing Error Message
Kjøpet ble ikke gjennomført - ukjent personnummer. Vi kan ikke finne det angitte personnummeret. Kontroller om du har skrevet inn feil personnummer. Vår fakturering og delbetaling håndteres av Klarna. Hvis du har skrevet inn riktig personnummer og likevel får denne feilmeldingen, bør du ta kontakt med Klarnas kundetjeneste. Klikk på koblingen nedenfor for å komme til Klarnas kundetjeneste: http://www.klarna.se/no/privat/kundeservice
Error Code
2305
Error Name
bad_customer_password
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt feil passord.
Error Code
2999
Error Name
misc_customer_error
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2401
Error Name
tno_not_found
Customer-facing Error Message
Første gang du bruker Klarna mobil, må du registrere deg. Det gjør du enkelt ved å ringe 08-120 129 00 eller gå inn på klarna.se . Mvh Klarna
Error Code
2402
Error Name
pin_error
Customer-facing Error Message
Feil PIN-kode!
Error Code
2403
Error Name
wrong_pin
Customer-facing Error Message
Feil PIN-kode!
Error Code
2404
Error Name
no_pin
Customer-facing Error Message
Det er ikke bestilt noen PIN-kode!
Error Code
2405
Error Name
orgno
Customer-facing Error Message
Første gang du bruker firmamobilen for å betale via Klarna mobil, må du oppgi personnummeret ditt ved å sende: REG DDMMÅÅXXXXX til 71200. Mvh Klarna
Error Code
2406
Error Name
phone_getaddr_failed
Customer-facing Error Message
Vi finner ingen folkeregistrert address på det angitte telefonnummeret.
Error Code
2501
Error Name
poa_pno
Customer-facing Error Message
Personnummeret for fullmaktsinnehaveren har ikke riktig format. Angi personnummeret som ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Error Code
2502
Error Name
poa_group
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2503
Error Name
poa_org
Customer-facing Error Message
Organisasjonsnummeret har ikke riktig format.
Error Code
3101
Error Name
foreign_addr
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt en adresse som ikke stemmer overens med det oppgitte personnummeret. Vennligst kontroller og forsøk igjen.
Error Code
3102
Error Name
bad_addr
Customer-facing Error Message
Vi kan desverre ikke identifisere deg på adressen du har oppgitt. Korriger eventuelle stavefeil, skriv din fullstendige adresse og forsøk igjen. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, kontakt Klarna på www.klarna.no/kundeservice .
Error Code
3103
Error Name
bad_address
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
3104
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt et postnummer som ikke eksisterer. Vennligst kontroller og forsøk igjen.
Error Code
3105
Error Name
bad_postno
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt et postnummer som ikke eksisterer. Vennligst kontroller og forsøk igjen.
Error Code
3106
Error Name
bad_name
Customer-facing Error Message
Vi kan ikke identifisere navnet du har oppgitt mot ditt personnummer. Korriger eventuelle stavefeil, skriv inn ditt fullstendige navn, og forsøk igjen. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, kontakt Klarna på www.klarna.no/kundeservice .
Error Code
3107
Error Name
address
Customer-facing Error Message
Vi kan desverre ikke identifisere deg på adressen du har oppgitt. Korriger eventuelle stavefeil, skriv din fullstendige adresse og forsøk igjen. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, kontakt Klarna på www.klarna.no/kundeservice .
Error Code
3108
Error Name
no_address
Customer-facing Error Message
We cannot find a registered address for the personal number you are using. Please control your input and try again or choose another payment method to finish your purchase.
Error Code
3109
Error Name
bad_addr_limited
Customer-facing Error Message
Kjøpet kan dessverre ikke godkjennes. Det skyldes at beløpsgrensen for kjøp til en ikke-folkeregistrert adresse er overskredet. For å gjennomføre kjøpet kan du enten gjøre endringer slik at varene leveres til din folkeregistrerte adresse, eller du kan velge et annet betalingsalternativ.
Error Code
3110
Error Name
unidentified
Customer-facing Error Message
Vi kan desverre ikke identifisere deg på adressen du har oppgitt. Korriger eventuelle stavefeil, skriv din fullstendige adresse og forsøk igjen. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, kontakt Klarna på www.klarna.no/kundeservice .
Error Code
3111
Error Name
zip
Customer-facing Error Message
Postnummeret du har oppgitt har ikke riktig format. Kontroller alle sifrene og forsøk igjen med følgende format: NNNN. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
3201
Error Name
cellno
Customer-facing Error Message
Mobiltelefonnummeret du har oppgitt har ikke riktig format. Kontroller at alle sifrene er korrekte og i riktig rekkefølge, og forsøk igjen med følgende format: NN NN NN NN. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
3202
Error Name
telno
Customer-facing Error Message
Telefonnummeret du har oppgitt har ikke riktig format. Kontroller at alle sifrene stemmer, og forsøk igjen med følgende format: XX XX XX XX. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
3203
Error Name
email
Customer-facing Error Message
Den e-postadressen som du har angitt er feilaktig. Vennlist kontroller om du kan ha skrevet inn feil adresse. Hvis ikke må vi be deg velge et annet betalingsalternativ.
Error Code
3204
Error Name
country
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
3205
Error Name
city
Customer-facing Error Message
Kjøpet ble ikke gjennomført - feilaktig by eller sted. Byen eller stedet du har oppgitt, stemmer ikke overens med din folkeregistrerte adresse. Kontroller at byen eller stedet er korrekt skrevet inn. Vår fakturering og delbetaling håndteres av Klarna. Hvis du har angitt korrekt adresse og likevel får denne feilmeldingen, bør du ta kontakt med Klarnas kundetjeneste. Klikk på koblingen nedenfor for å komme til Klarnas kundetjeneste: http://www.klarna.se/no/privat/kundeservice
Error Code
3206
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt et postnummer som ikke eksisterer. Vennligst kontroller og forsøk igjen.
Error Code
3207
Error Name
street
Customer-facing Error Message
Kjøpet ble ikke gjennomført - feilaktig gateadresse. Gateadressen du har oppgitt, stemmer ikke overens med din folkeregistrerte adresse. Kontroller at adressen er korrekt skrevet inn. Vår fakturering og delbetaling håndteres av Klarna. Hvis du har angitt korrekt adresse og likevel får denne feilmeldingen, bør du ta kontakt med Klarnas kundetjeneste. Klikk på koblingen nedenfor for å komme til Klarnas kundetjeneste: http://www.klarna.se/no/privat/kundeservice
Error Code
3208
Error Name
client_ip
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
3209
Error Name
proto_vsn
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
3210
Error Name
goods_list
Customer-facing Error Message
Det var en feil i varelisten som du prøvde å sende til Klarna. Vennligst kontroller at alt er innsendt korrekt.
Error Code
3211
Error Name
artnos
Customer-facing Error Message
Vi känner inte igen artikellistan i den här ordern. Vänligen kontrollera att artikelnumret matchar ordern och försök igen.
Error Code
3212
Error Name
shipmenttype
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
3213
Error Name
language
Customer-facing Error Message
The language you entered is not supported by Klarna.
Error Code
3214
Error Name
gender
Customer-facing Error Message
Vennligst angi kjønn og forsøk igjen.
Error Code
3215
Error Name
date_of_birth
Customer-facing Error Message
Fødselsdatoen du har oppgitt har ikke riktig format. Kontroller at alle sifrene er korrekte og i riktig rekkefølge, og forsøk igjen med følgende format: DDMMÅÅÅÅ. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
3216
Error Name
type
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
3217
Error Name
addr
Customer-facing Error Message
Kjøpet ble ikke gjennomført - feilaktig adresse. Adressen du har oppgitt (f.eks. gate eller vei), stemmer ikke overens med din folkeregistrerte adresse. Kontroller at adressen er korrekt skrevet inn. Vår fakturering og delbetaling håndteres av Klarna. Hvis du har angitt korrekt adresse og likevel får denne feilmeldingen, bør du ta kontakt med Klarnas kundetjeneste. Klikk på koblingen nedenfor for å komme til Klarnas kundetjeneste: http://www.klarna.se/no/privat/kundeservice
Error Code
3218
Error Name
house_number
Customer-facing Error Message
Du har oppgitt feil husnummer. Kontroller om du har kommet til å skrive feil, eller velg en annen måte å betale på.
Error Code
3219
Error Name
phone
Customer-facing Error Message
Mobiltelefonnummeret du har oppgitt har ikke riktig format. Kontroller at alle sifrene er korrekte og i riktig rekkefølge, og forsøk igjen med følgende format: NN NN NN NN. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
3220
Error Name
income_expense_format
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
3221
Error Name
delay_adjust
Customer-facing Error Message
En feil har oppstått, og vi kan for øyeblikket desverre ikke gjennomføre ditt kjøp med Klarna. Korriger eventuelle stavefeil, og forsøk igjen. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, velg en annen betalingsmåte for å gjennomføre ditt kjøp. Takk for din forståelse.
Error Code
3301
Error Name
bad_name_and_address
Customer-facing Error Message
Kjøpet ble ikke gjennomført - feilaktig navn og adresse. Navnet og adressen du har oppgitt, stemmer ikke overens med din folkeregistrerte adresse. Kontroller at navnet og adressen er korrekt skrevet inn. Vår fakturering og delbetaling håndteres av Klarna. Hvis du har angitt korrekt navn og adresse og likevel får denne feilmeldingen, bør du ta kontakt med Klarnas kundetjeneste. Klikk på koblingen nedenfor for å komme til Klarnas kundetjeneste: http://www.klarna.se/no/privat/kundeservice
Error Code
3302
Error Name
bad_last_name
Customer-facing Error Message
Vennligst fyll inn ditt etternavn.
Error Code
3303
Error Name
bad_first_name
Customer-facing Error Message
Vennligst fyll inn ditt fornavn.
Error Code
3304
Error Name
bad_first_name_and_last_name
Customer-facing Error Message
Kjøpet ble ikke gjennomført - feilaktig for- og etternavn. Navnet du har oppgitt, stemmer ikke overens med din folkeregistrerte adresse. Kontroller at for- og etternavn er korrekt skrevet inn. Vår fakturering og delbetaling håndteres av Klarna. Hvis du har angitt korrekt navn og likevel får denne feilmeldingen, bør du ta kontakt med Klarnas kundetjeneste. Klikk på koblingen nedenfor for å komme til Klarnas kundetjeneste: http://www.klarna.se/no/privat/kundeservice
Error Code
3305
Error Name
group
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
3999
Error Name
misc_submission_error
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
6101
Error Name
orgno_pclass_not_allowed
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
6102
Error Name
sum_low_for_pclass
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
6103
Error Name
unknown_pclass
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
6104
Error Name
not_annuity_pclass
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
6105
Error Name
pclass_expired
Customer-facing Error Message
Kampanjen som du prøver å bruke, er ikke lenger gyldig. Vennligst prøv en annen kampanje.
Error Code
6106
Error Name
sum_high_for_pclass
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
6999
Error Name
misc_pclass_error
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
7999
Error Name
misc_subscription_error
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8101
Error Name
unknown_invoice
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8102
Error Name
negative_invoice
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8103
Error Name
invoice_not_active
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8104
Error Name
invoice_bad_status
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8105
Error Name
invoice_is_passive
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8106
Error Name
invoice_is_archived
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8107
Error Name
invoice_is_suspect
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8108
Error Name
invoice_is_frozen
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8109
Error Name
invoice_is_pre_pay
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8110
Error Name
invoice_stale
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8111
Error Name
invoice_not_passive_or_frozen
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8112
Error Name
invoice_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8113
Error Name
invoice_not_passive
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8114
Error Name
invno
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
8999
Error Name
misc_invoice_error
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9101
Error Name
cno_already_in_use
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9102
Error Name
unknown_csid
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9103
Error Name
not_allowed_operation
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9104
Error Name
ip_from_wrong_country
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9105
Error Name
bad_type
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9106
Error Name
unknown_type
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9107
Error Name
bad_artnolist
Customer-facing Error Message
Vi kunne ikke gjenkjenne artikkelisten i denne ordren. Vennligst kontroller at artikkelnumrene samsvarer med ordren, og prøv igjen.
Error Code
9108
Error Name
unknown_artno
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9109
Error Name
Reservation number does not exist
Customer-facing Error Message
Vi kunne ikke lokalisere reservasjonen som du prøver å bruke. Vennligst kontroller at du bruker korrekt reservasjonsnummer, og prøv igjen.
Error Code
9110
Error Name
split
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9111
Error Name
bad_order_no
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9112
Error Name
bad_ocr
Customer-facing Error Message
The OCR number sent is not valid.
Error Code
9113
Error Name
unknown_estore
Customer-facing Error Message
Det oppstod en feil mellom butikken og Klarna. Vennligst kontakt butikken for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9114
Error Name
invalid_estore_secret
Customer-facing Error Message
Det oppstod en feil mellom butikken og Klarna. Vennligst kontakt butikken for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9115
Error Name
bad_module_vsn
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9116
Error Name
pno_encoding
Customer-facing Error Message
Versjon av personnummer ikke godkjent.
Error Code
9117
Error Name
currency
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9118
Error Name
currency_country_pnoencoding
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9119
Error Name
Timeout
Customer-facing Error Message
Akkurat nå kan vi desverre ikke gjennomføre ditt kjøp med Klarna på grunn av en teknisk feil. Forsøk igjen om en stund. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
9120
Error Name
invalid_country
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9121
Error Name
negative_amount
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9124
Error Name
no
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9125
Error Name
eid
Customer-facing Error Message
Det oppstod en feil mellom butikken og Klarna. Vennligst kontakt butikken for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9126
Error Name
unknown_bclass
Customer-facing Error Message
Det finns ikke noen deffinert oppførsel/adferd for den angitte estore_behaviour verdien.
Error Code
9127
Error Name
flags
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9128
Error Name
estore_user
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9129
Error Name
ready_date
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9130
Error Name
under_manual_review
Customer-facing Error Message
Denne order er under manuell granskning, bruk check_order_status for å undersøke aktuell orderstatus.
Error Code
9131
Error Name
unknown_order
Customer-facing Error Message
Vi kunne ikke lokalisere ordren som du utfører denne handlingen på. Vennligst kontroller at du henviser til korrekt ordre, og prøv igjen.
Error Code
9191
Error Name
timeout_fe
Customer-facing Error Message
Akkurat nå kan vi desverre ikke gjennomføre ditt kjøp med Klarna på grunn av en teknisk feil. Forsøk igjen om en stund. Om du fortsatt får denne feilmeldingen, vennligst velg en annen betalingsmetode for å gjennomføre ditt kjøp.
Error Code
9201
Error Name
aid
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9202
Error Name
careof
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9203
Error Name
cellphone
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9204
Error Name
client_vsn
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9205
Error Name
comment
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9206
Error Name
credit_no
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9207
Error Name
cust_no
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9208
Error Name
customer_no
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9209
Error Name
digest_secret
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9210
Error Name
estore_order_no
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9211
Error Name
estore_subsc_no
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9212
Error Name
expiry_date
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9213
Error Name
faddr
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9215
Error Name
handlingfee
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9216
Error Name
house_extension
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9217
Error Name
lev_addr
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9219
Error Name
new_amount
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9220
Error Name
new_passwd
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9221
Error Name
new_qty
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9222
Error Name
notes
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9223
Error Name
orderid1
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9224
Error Name
orderid2
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9225
Error Name
orderno
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9226
Error Name
passwd
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9227
Error Name
rand_str
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9228
Error Name
referens
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9229
Error Name
referens_code
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9230
Error Name
shipmentfee
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9231
Error Name
store_id
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9232
Error Name
sum
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9233
Error Name
telcellno
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9234
Error Name
username
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9235
Error Name
vat
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9236
Error Name
yearly_salary
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9237
Error Name
session_id
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9238
Error Name
error
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9239
Error Name
not_unique_artnos_on_invoice
Customer-facing Error Message
En feil har oppstått som følge av at din protokollversjon ikke stemmer overens med versjonen som er spesifisert i dine innstillinger. Venligst kontakt Klarna for hjelp til å oppgradere til den siste versjonen.
Error Code
9240
Error Name
proto_vsn_test
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
9241
Error Name
income_expense_info
Customer-facing Error Message
Det har oppstått et problem i kommunikasjonen med Klarna som håndterer faktureringen. Vennligst kontakt Klarna (http://www.klarna.no ) for mer informasjon eller velg en annen betalingsmetode.
Error Code
2306
Error Name
test_customer_but_estore_is_live
Customer-facing Error Message
Det er ikke mulig å bruke testpersoner når butikken er i live modus. Vær vennlig å bruke testflagget i API-kallet dersom du ønsker å teste din Klarna-integrasjon.
Error Code
2307
Error Name
real_customer_with_test_flag
Customer-facing Error Message
Du må fjerne testflagget i API-kallet for å kunne opprette eller aktivere Klarna-ordre med reelle kunder.
Error Code
3112
Error Name
address_blocked
Customer-facing Error Message
Denne adressen er sperret. Vær vennlig å kontakte Klarna for mer informasjon.
Error Code
2308
Error Name
real_customer_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Vanlige bestillinger kan ikke bli skapt når butikken er i testmodus. Vennligst velg en annen betalingsmåte og/eller kontakt butikken.

Finland

Error CodeError NameCustomer-facing Error Message
Error Code
-1
Error Name
legacy_error1
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
-2
Error Name
legacy_error2
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
-3
Error Name
legacy_error3
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
-4
Error Name
legacy_error4
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
-5
Error Name
legacy_error5
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
-99
Error Name
unspecified_error
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
1103
Error Name
estore_overrun
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - luottorajasi on ylittinyt Klarna, joka hoitaa laskupalvelua, ei voi valitettavasti hyväksyä ostostasi, koska ostoksiesi loppusumma ylittää Klarnan sinulle myöntämän luottorajan. Luottorajaan vaikuttaa mm. mahdolliset muut Klarnalle avoimet laskusi ja aikaisempi maksuhistoriasi Klarnalla. Luottorajaan liittyvissä kysymyksissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun (http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelu ) tai kokeilemaan jotakin toista maksutapaa
Error Code
1104
Error Name
estore_blacklisted
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
1999
Error Name
misc_estore_error
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
2101
Error Name
credit
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
2102
Error Name
amount
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme voi hyväksyä ostostasi Klarnan kautta tällä hetkellä. Ole hyvä ja valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
2103
Error Name
customer_credit_overrun
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme voi hyväksyä ostostasi Klarnan kautta tällä hetkellä. Ole hyvä ja valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
2104
Error Name
blocked
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - luottorajasi on ylittinyt Klarna, joka hoitaa laskupalvelua, ei voi valitettavasti hyväksyä ostostasi, koska ostoksiesi loppusumma ylittää Klarnan sinulle myöntämän luottorajan. Luottorajaan vaikuttaa mm. mahdolliset muut Klarnalle avoimet laskusi ja aikaisempi maksuhistoriasi Klarnalla. Luottorajaan liittyvissä kysymyksissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelutai kokeilemaan jotakin toista maksutapaa
Error Code
2105
Error Name
unpaid_bills
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme voi käsitellä ostostasi Klarnan kautta tällä hetkellä, koska sinulla on maksamattomia laskuja. Ole hyvä ja maksa nämä laskut, jotta voit jatkaa ostamista Klarnan kautta. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.klarna.fi/omat-sivut . Jos haluat suorittaa ostoksen nyt, valitse toinen maksutapa.
Error Code
2106
Error Name
customer_not_accepted
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - luottorajasi on ylittinyt Klarna, joka hoitaa laskupalvelua, ei voi valitettavasti hyväksyä ostostasi, koska ostoksiesi loppusumma ylittää Klarnan sinulle myöntämän luottorajan. Luottorajaan vaikuttaa mm. mahdolliset muut Klarnalle avoimet laskusi ja aikaisempi maksuhistoriasi Klarnalla. Luottorajaan liittyvissä kysymyksissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelutai kokeilemaan jotakin toista maksutapaa
Error Code
2107
Error Name
customer_blacklisted
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
2108
Error Name
tno_blocked
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - luottorajasi on ylittinyt Klarna, joka hoitaa laskupalvelua, ei voi valitettavasti hyväksyä ostostasi, koska ostoksiesi loppusumma ylittää Klarnan sinulle myöntämän luottorajan. Luottorajaan vaikuttaa mm. mahdolliset muut Klarnalle avoimet laskusi ja aikaisempi maksuhistoriasi Klarnalla. Luottorajaan liittyvissä kysymyksissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelutai kokeilemaan jotakin toista maksutapaa
Error Code
2109
Error Name
no_power_of_attorney
Customer-facing Error Message
Henkilön valtuutusta ei ole rekisteröity Klarnan tietoihin.
Error Code
2110
Error Name
get_address_blocked
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
2201
Error Name
pno
Customer-facing Error Message
Antamasi henkilötunnus on väärässä muodossa. Tarkista, että kaikki numerot ovat oikein ja yritä uudelleen seuraavassa muodossa: PPKKVV-XXXX. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
2202
Error Name
invalid_pno
Customer-facing Error Message
Olet syöttäny väärän henkilötunnuksen. Ole hyvä ja tarkista tunnuksesi.
Error Code
2203
Error Name
pno_not_real_person
Customer-facing Error Message
Antamasi henkilötunnus on väärässä muodossa. Tarkista, että kaikki numerot ovat oikein ja yritä uudelleen seuraavassa muodossa: PPKKVV-XXXX. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
2204
Error Name
dead
Customer-facing Error Message
Olet syöttäny väärän henkilötunnuksen. Ole hyvä ja tarkista tunnuksesi.
Error Code
2205
Error Name
under_aged
Customer-facing Error Message
Sinun on oltava 18-vuotias tai sitä vanhempi voidaksesi käyttää tätä maksutapaa. Ole hyvä ja valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
2206
Error Name
customer_not_18
Customer-facing Error Message
Sinun täytyy valitettavasti olla 18 vuotta, jotta voit ostaa Klarnan laskupalvelulla.
Error Code
2301
Error Name
no_such_person
Customer-facing Error Message
Olet syöttäny väärän henkilötunnuksen. Ole hyvä ja tarkista tunnuksesi.
Error Code
2302
Error Name
customer_missing
Customer-facing Error Message
Antamasi henkilötunnus on väärässä muodossa. Tarkista, että kaikki numerot ovat oikein ja yritä uudelleen seuraavassa muodossa: PPKKVV-XXXX. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
2303
Error Name
no_such_customer
Customer-facing Error Message
Olet syöttäny väärän henkilötunnuksen. Ole hyvä ja tarkista tunnuksesi.
Error Code
2304
Error Name
unknown_customer
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - henkilötunnus ei täsmää tietoihimme. Antamasi henkilötunnus ei täsmää tietoihimme. Kirjoitithan tunnuksen varmasti oikein? Mikäli annoit henkilötunnuksen oikein, mutta saat silti tämän virheilmoituksen, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä laskutuksesta ja osamaksupalvelusta vastaavan Klarnan asiakaspalveluun. Pääset Klarnan asiakaspalveluun klikkaamalla alla olevaa linkkiä: http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelu
Error Code
2305
Error Name
bad_customer_password
Customer-facing Error Message
Olet syöttänyt väärän salasanan.
Error Code
2999
Error Name
misc_customer_error
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
2401
Error Name
tno_not_found
Customer-facing Error Message
Kun käytät Klarna Mobiilia ensimmäisen kerran, sinun on rekisteröidyttävä. Se onnistuu helposti soittamalla numeroon 08-120 129 00 tai osoitteessa klarna.se . Ystävällisin terveisin Klarna
Error Code
2402
Error Name
pin_error
Customer-facing Error Message
Väärä PIN-koodi!
Error Code
2403
Error Name
wrong_pin
Customer-facing Error Message
Väärä PIN-koodi!
Error Code
2404
Error Name
no_pin
Customer-facing Error Message
Tilattua PIN-koodia ei ole!
Error Code
2405
Error Name
orgno
Customer-facing Error Message
Kun maksat Klarna Mobiili -palvelussa ensimmäisen kerran käyttämällä yrityksen matkapuhelinta, sinun on annettava henkilötunnuksesi lähettämällä viesti REG ÅÅMMDDXXXX numeroon 71200. Ystävällisin terveisin Klarna
Error Code
2406
Error Name
phone_getaddr_failed
Customer-facing Error Message
Emme löydä yhtään väestörekisteriin ilmoitettua osoitetta annetulle puhelinnumerolle.
Error Code
2501
Error Name
poa_pno
Customer-facing Error Message
Valtakirjan haltijan henkilötunnuksen muoto on väärin. Kirjoita henkilötunnus muodossa VVVVKKPPNNNN.
Error Code
2502
Error Name
poa_group
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
2503
Error Name
poa_org
Customer-facing Error Message
Väärä organisaationumeron muoto.
Error Code
3101
Error Name
foreign_addr
Customer-facing Error Message
Olet ilmoittanut osoitteen, joka ei täsmää henkilötunnukseesi. Ole ystävällinen ja tarkista, jos olet kirjoittanut sen väärin tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3102
Error Name
bad_addr
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme pysty tunnistamaan sinua antamallasi osoitteella. Korjaa mahdolliset kirjoitusvirheet, kirjoita täydellinen osoitteesi ja yritä uudelleen. Jos saat edelleen tämän viestin, ota yhteyttä Klarnaan osoitteessa www.klarna.fi/tuki .
Error Code
3103
Error Name
bad_address
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3104
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Olet ilmoittanut väärän postinumeron. Ole ystävällinen ja tarkista, jos olet sen kirjoittanut väärin tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3105
Error Name
bad_postno
Customer-facing Error Message
Olet ilmoittanut väärän postinumeron. Ole ystävällinen ja tarkista, jos olet sen kirjoittanut väärin tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3106
Error Name
bad_name
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme pysty tunnistamaan antamaasi nimeä. Korjaa mahdolliset kirjoitusvirheet, kirjoita täydellinen nimesi ja yritä uudelleen. Jos saat edelleen tämän viestin, ota yhteyttä Klarnaan osoitteessa www.klarna.fi/tuki .
Error Code
3107
Error Name
address
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme pysty tunnistamaan sinua antamallasi osoitteella. Korjaa mahdolliset kirjoitusvirheet, kirjoita täydellinen osoitteesi ja yritä uudelleen. Jos saat edelleen tämän viestin, ota yhteyttä Klarnaan osoitteessa www.klarna.fi/tuki .
Error Code
3108
Error Name
no_address
Customer-facing Error Message
We cannot find a registered address for the personal number you are using. Please control your input and try again or choose another payment method to finish your purchase.
Error Code
3109
Error Name
bad_addr_limited
Customer-facing Error Message
Emme voi valitettavasti hyväksyä tilaustasi. Tilauksesi summa ylittää tilausrajamme koskien muihin kuin väestörekisteriin ilmoitettuihin osoitteisiin tehtyjä tilauksia. Pyydämme sinua joko korjaamaan osoitteesi vastaamaan väestörekisterin tietoja tai valitsemaan toisen maksutavan.
Error Code
3110
Error Name
unidentified
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme pysty tunnistamaan sinua antamallasi osoitteella. Korjaa mahdolliset kirjoitusvirheet, kirjoita täydellinen osoitteesi ja yritä uudelleen. Jos saat edelleen tämän viestin, ota yhteyttä Klarnaan osoitteessa www.klarna.fi/tuki .
Error Code
3111
Error Name
zip
Customer-facing Error Message
Antamasi postinumero on väärässä muodossa. Tarkista, että kaikki numerot ovat oikein ja yritä uudelleen seuraavassa muodossa: NNNNN. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
3201
Error Name
cellno
Customer-facing Error Message
Antamasi matkapuhelinnumero on väärässä muodossa. Tarkista, että kaikki numerot ovat oikein ja yritä uudelleen seuraavassa muodossa: 0X(XX)-1234567. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
3202
Error Name
telno
Customer-facing Error Message
Antamasi puhelinnumero on väärässä muodossa. Tarkista, että kaikki numerot ovat oikein ja yritä uudelleen seuraavassa muodossa: 0X(X) XXX XXX. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostosi suorittamiseen.
Error Code
3203
Error Name
email
Customer-facing Error Message
Antamasi sähköpostiosoite on väärin. Kirjoitithan sen varmasti oikein? Jos sähköpostiosoitteesi on oikein, mutta emme silti hyväksy tilaustasi, pyydämme sinua ystävällisesti valitsemaan jonkun muun maksutavan.
Error Code
3204
Error Name
country
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3205
Error Name
city
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - virheellinen paikkakunta. Antamasi paikkakunta ei täsmää väestörekisterin tietoihin. Kirjoitithan paikkakunnan nimen varmasti oikein? Mikäli olet varma, että antamasi osoite täsmää väestörekisterin tietoihin, mutta saat silti tämän virheilmoituksen, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä laskutuksesta ja osamaksupalvelusta vastaavan Klarnan asiakaspalveluun. Pääset Klarnan asiakaspalveluun klikkaamalla alla olevaa linkkiä: http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelu
Error Code
3206
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Olet ilmoittanut väärän postinumeron. Ole ystävällinen ja tarkista, jos olet sen kirjoittanut väärin tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3207
Error Name
street
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - virheellinen katuosoite. Antamasi katuosoite ei täsmää väestörekisterin tietoihin. Kirjoitithan osoitteen varmasti oikein? Mikäli olet varma, että antamasi osoite täsmää väestörekisterin tietoihin, mutta saat silti tämän virheilmoituksen, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä laskutuksesta ja osamaksupalvelusta vastaavan Klarnan asiakaspalveluun. Pääset Klarnan asiakaspalveluun klikkaamalla alla olevaa linkkiä: http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelu
Error Code
3208
Error Name
client_ip
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3209
Error Name
proto_vsn
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3210
Error Name
goods_list
Customer-facing Error Message
Virhe tuoteluettelossa, jonka yritit lähettää Klarnalle. Varmista, että kaikki lähetetään oikein.
Error Code
3211
Error Name
artnos
Customer-facing Error Message
Emme pysty tunnistamaan tuoteluetteloa tästä tilauksesta. Varmista, että tuotenumerot vastaavat tilausta ja kokeile uudelleen.
Error Code
3212
Error Name
shipmenttype
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3213
Error Name
language
Customer-facing Error Message
The language you entered is not supported by Klarna.
Error Code
3214
Error Name
gender
Customer-facing Error Message
Valitse sukupuolesi ja yritä uudelleen.
Error Code
3215
Error Name
date_of_birth
Customer-facing Error Message
Antamasi syntymäaika on väärässä muodossa. Tarkista, että kaikki numerot ovat oikein ja yritä uudelleen seuraavassa muodossa: PP.KK.VVVV. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
3216
Error Name
type
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3217
Error Name
addr
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - virheellinen katuosoite. Antamasi katuosoite ei täsmää väestörekisterin tietoihin. Kirjoitithan osoitteen varmasti oikein? Mikäli olet varma, että antamasi osoite täsmää väestörekisterin tietoihin, mutta saat silti tämän virheilmoituksen, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä laskutuksesta ja osamaksupalvelusta vastaavan Klarnan asiakaspalveluun. Pääset Klarnan asiakaspalveluun klikkaamalla alla olevaa linkkiä: http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelu
Error Code
3218
Error Name
house_number
Customer-facing Error Message
Antamasi lähiosoite on väärin. Tarkista lähiosoite tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3219
Error Name
phone
Customer-facing Error Message
Antamasi matkapuhelinnumero on väärässä muodossa. Tarkista, että kaikki numerot ovat oikein ja yritä uudelleen seuraavassa muodossa: 0X(XX)-1234567. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen.
Error Code
3220
Error Name
income_expense_format
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3221
Error Name
delay_adjust
Customer-facing Error Message
Valitettavasti tapahtui virhe, emmekä pystyneet käsittelemään ostostasi Klarnan kautta. Tarkista tietosi ja yritä uudelleen. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen. Pahoittelemme häiriötä.
Error Code
3301
Error Name
bad_name_and_address
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - virheellinen nimi tai osoite. Antamasi nimi tai osoite ei täsmää väestörekisterin tietoihin. Kirjoitithan nimen ja osoitteen varmasti oikein? Mikäli olet varma, että antamasi tiedot täsmäävat väestörekisterin tietoihin, mutta saat silti tämän virheilmoituksen, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä laskutuksesta ja osamaksupalvelusta vastaavan Klarnan asiakaspalveluun. Pääset Klarnan asiakaspalveluun klikkaamalla alla olevaa linkkiä: http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelu
Error Code
3302
Error Name
bad_last_name
Customer-facing Error Message
Täytä sukunimesi, kiitos.
Error Code
3303
Error Name
bad_first_name
Customer-facing Error Message
Täytä etunimesi, kiitos.
Error Code
3304
Error Name
bad_first_name_and_last_name
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida hyväksyä - virheellinen etu- ja sukunimi. Antamasi nimi ei täsmää väestörekisterin tietoihin. Kirjoitithan nimen varmasti oikein? Mikäli olet varma, että antamasi tiedot täsmäävat väestörekisterin tietoihin, mutta saat silti tämän virheilmoituksen, pyydämme sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä laskutuksesta ja osamaksupalvelusta vastaavan Klarnan asiakaspalveluun. Pääset Klarnan asiakaspalveluun klikkaamalla alla olevaa linkkiä: http://klarna.com/fi/kuluttaja/asiakaspalvelu
Error Code
3305
Error Name
group
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
3999
Error Name
misc_submission_error
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
6101
Error Name
orgno_pclass_not_allowed
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
6102
Error Name
sum_low_for_pclass
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
6103
Error Name
unknown_pclass
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
6104
Error Name
not_annuity_pclass
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
6105
Error Name
pclass_expired
Customer-facing Error Message
Kampanja, jota yrität käyttää, ei ole enää voimassa. Valitse toinen kampanja.
Error Code
6106
Error Name
sum_high_for_pclass
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
6999
Error Name
misc_pclass_error
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
7999
Error Name
misc_subscription_error
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8101
Error Name
unknown_invoice
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8102
Error Name
negative_invoice
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8103
Error Name
invoice_not_active
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8104
Error Name
invoice_bad_status
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8105
Error Name
invoice_is_passive
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8106
Error Name
invoice_is_archived
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8107
Error Name
invoice_is_suspect
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8108
Error Name
invoice_is_frozen
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8109
Error Name
invoice_is_pre_pay
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8110
Error Name
invoice_stale
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8111
Error Name
invoice_not_passive_or_frozen
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8112
Error Name
invoice_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8113
Error Name
invoice_not_passive
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8114
Error Name
invno
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
8999
Error Name
misc_invoice_error
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9101
Error Name
cno_already_in_use
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9102
Error Name
unknown_csid
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9103
Error Name
not_allowed_operation
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9104
Error Name
ip_from_wrong_country
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9105
Error Name
bad_type
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9106
Error Name
unknown_type
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9107
Error Name
bad_artnolist
Customer-facing Error Message
Emme pysty tunnistamaan tuoteluetteloa tästä tilauksesta. Varmista, että tuotenumerot vastaavat tilausta ja kokeile uudelleen.
Error Code
9108
Error Name
unknown_artno
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9109
Error Name
Reservation number does not exist
Customer-facing Error Message
Emme löydä varausta, jota yrität käyttää. Varmista, että käytät oikeaa varausnumeroa ja kokeile uudelleen.
Error Code
9110
Error Name
split
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9111
Error Name
bad_order_no
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9112
Error Name
bad_ocr
Customer-facing Error Message
The OCR number sent is not valid.
Error Code
9113
Error Name
unknown_estore
Customer-facing Error Message
On syntynyt integrointivirhe kaupan ja Klarnan välillä. Ota yhteyttä verkkokauppaan tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9114
Error Name
invalid_estore_secret
Customer-facing Error Message
On syntynyt integrointivirhe kaupan ja Klarnan välillä. Ota yhteyttä verkkokauppaan tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9115
Error Name
bad_module_vsn
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9116
Error Name
pno_encoding
Customer-facing Error Message
Henkilötunnustyyppiä ei hyväksytä.
Error Code
9117
Error Name
currency
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9118
Error Name
currency_country_pnoencoding
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9119
Error Name
Timeout
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme voi käsitellä ostostasi Klarnan kautta tällä hetkellä teknisten ongelmien vuoksi. Yritä uudelleen muutaman minuutin kuluttua. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen. Pahoittelemme häiriötä.
Error Code
9120
Error Name
invalid_country
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9121
Error Name
negative_amount
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9124
Error Name
no
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9125
Error Name
eid
Customer-facing Error Message
On syntynyt integrointivirhe kaupan ja Klarnan välillä. Ota yhteyttä verkkokauppaan tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9126
Error Name
unknown_bclass
Customer-facing Error Message
Annetulle arvolle estore_behaviour ei ole määritelty käyttäytymismallia.
Error Code
9127
Error Name
flags
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9128
Error Name
estore_user
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9129
Error Name
ready_date
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9130
Error Name
under_manual_review
Customer-facing Error Message
Tilausta käsitellään manuaalisesti. Käytä check_order_status-toimintoa tutkiaksesi tilauksen tilaa.
Error Code
9131
Error Name
unknown_order
Customer-facing Error Message
Emme löydä tilausta, jota varten teet tämän toimenpiteen. Varmista, että pyydät oikeaa tilausta ja kokeile uudelleen.
Error Code
9191
Error Name
timeout_fe
Customer-facing Error Message
Valitettavasti emme voi käsitellä ostostasi Klarnan kautta tällä hetkellä teknisten ongelmien vuoksi. Yritä uudelleen muutaman minuutin kuluttua. Jos saat edelleen tämän viestin, valitse toinen maksutapa ostoksesi suorittamiseen. Pahoittelemme häiriötä.
Error Code
9201
Error Name
aid
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9202
Error Name
careof
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9203
Error Name
cellphone
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9204
Error Name
client_vsn
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9205
Error Name
comment
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9206
Error Name
credit_no
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9207
Error Name
cust_no
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9208
Error Name
customer_no
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9209
Error Name
digest_secret
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9210
Error Name
estore_order_no
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9211
Error Name
estore_subsc_no
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9212
Error Name
expiry_date
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9213
Error Name
faddr
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9215
Error Name
handlingfee
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9216
Error Name
house_extension
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9217
Error Name
lev_addr
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9219
Error Name
new_amount
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9220
Error Name
new_passwd
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9221
Error Name
new_qty
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9222
Error Name
notes
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9223
Error Name
orderid1
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9224
Error Name
orderid2
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9225
Error Name
orderno
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9226
Error Name
passwd
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9227
Error Name
rand_str
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9228
Error Name
referens
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9229
Error Name
referens_code
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9230
Error Name
shipmentfee
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9231
Error Name
store_id
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9232
Error Name
sum
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9233
Error Name
telcellno
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9234
Error Name
username
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9235
Error Name
vat
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9236
Error Name
yearly_salary
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9237
Error Name
session_id
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9238
Error Name
error
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9239
Error Name
not_unique_artnos_on_invoice
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
9240
Error Name
proto_vsn_test
Customer-facing Error Message
Integraatiossa on ilmennyt ongelma, koska käytössä oleva protokollaversio ei vastaa asetuksiasi. Ole hyvä ja ota yhteyttä Klarnaan ja autamme sinua päivittämään uusimpaan versioon.
Error Code
9241
Error Name
income_expense_info
Customer-facing Error Message
Jotain on tapahtunut kommunikaatiossa laskupalvelun hoitajan, Klarnan, kanssa. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Klarnaan (http://www.klarna.fi ) tai valitse toinen maksutapa.
Error Code
2306
Error Name
test_customer_but_estore_is_live
Customer-facing Error Message
Testiasiakkaita ei voi käyttää, kun myymälä on live-tilassa. Jos haluat testata Klarna-integraatiota, käytä API-kutsun testilippua.
Error Code
2307
Error Name
real_customer_with_test_flag
Customer-facing Error Message
Jotta voisit luoda tai aktivoida Klarna-tilauksia oikeiden asiakkaiden kanssa, sinun on poistettava API-kutsun testilippu.
Error Code
3112
Error Name
address_blocked
Customer-facing Error Message
Osoitteen käyttö on estetty. Otathan yhteyttä Klarnan asiakaspalveluun.
Error Code
2308
Error Name
real_customer_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Tilausta ei voida luoda, sillä verkkokauppa on testitilassa. Voit valita toisen maksutavan ja/tai ottaa yhteyttä verkkokauppaan.

Netherlands

Error CodeError NameCustomer-facing Error Message
Error Code
-1
Error Name
legacy_error1
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
-2
Error Name
legacy_error2
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
-3
Error Name
legacy_error3
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
-4
Error Name
legacy_error4
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
-5
Error Name
legacy_error5
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
-99
Error Name
unspecified_error
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
1103
Error Name
estore_overrun
Customer-facing Error Message
Helaas kan Klarna, onze partner voor facturering, uw aankoop niet accepteren omdat uw kredietlimiet is overschreden. U kunt hierover contact opnemen met Klarna’s klantenservice (http://www.klarna.nl ) of een andere betalingswijze kiezen.
Error Code
1104
Error Name
estore_blacklisted
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
1999
Error Name
misc_estore_error
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
2101
Error Name
credit
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
2102
Error Name
amount
Customer-facing Error Message
Helaas kunnen wij op dit moment uw aankoop met Klarna niet goedkeuren. Kies een andere betaalmogelijkheid om uw bestelling af te ronden. Onze excuses voor het ongemak.
Error Code
2103
Error Name
customer_credit_overrun
Customer-facing Error Message
Helaas kunnen wij op dit moment uw aankoop met Klarna niet goedkeuren. Kies een andere betaalmogelijkheid om uw bestelling af te ronden. Onze excuses voor het ongemak.
Error Code
2104
Error Name
blocked
Customer-facing Error Message
Helaas kan Klarna, onze partner voor facturering, uw aankoop niet accepteren na uitkomst van de kredietbeoordeling. U kunt hierover contact opnemen met Klarna’s klantenservice (http://www.klarna.nl ) of een andere betaalwijze kiezen.
Error Code
2105
Error Name
unpaid_bills
Customer-facing Error Message
Helaas kunnen wij uw aankoop met Klarna niet goedkeuren omdat u nog onbetaalde facturen heeft. Betaal deze facturen zodat u verder kunt winkelen met Klarna. Voor meer informatie, ga naar www.klarna.nl/mijn-klarna . Wilt u de bestelling nu afronden, kies dan een andere betaalmogelijkheid.
Error Code
2106
Error Name
customer_not_accepted
Customer-facing Error Message
Helaas kan Klarna, onze partner voor facturering, uw aankoop niet accepteren na uitkomst van de kredietbeoordeling. U kunt hierover contact opnemen met Klarna’s klantenservice (http://www.klarna.nl ) of een andere betaalwijze kiezen.
Error Code
2107
Error Name
customer_blacklisted
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
2108
Error Name
tno_blocked
Customer-facing Error Message
Helaas kan Klarna, onze partner voor facturering, uw aankoop niet accepteren na uitkomst van de kredietbeoordeling. U kunt hierover contact opnemen met Klarna’s klantenservice (http://www.klarna.nl ) of een andere betaalwijze kiezen.
Error Code
2109
Error Name
no_power_of_attorney
Customer-facing Error Message
De volmacht voor deze persoon is niet geregistreerd bij Klarna.
Error Code
2110
Error Name
get_address_blocked
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
2201
Error Name
pno
Customer-facing Error Message
Er is een probleem met de door u opgegeven geboortedatum. Controleer of de cijfers juist zijn ingevoerd en op deze manier: DDMMJJJJ. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden.
Error Code
2202
Error Name
invalid_pno
Customer-facing Error Message
Helaas hebben wij uw persoonsgegevens niet kunnen verifiëren. Controleer of u per ongeluk een typfout heeft gemaakt.
Error Code
2203
Error Name
pno_not_real_person
Customer-facing Error Message
Er is een probleem met de door u opgegeven geboortedatum. Controleer of de cijfers juist zijn ingevoerd en op deze manier: DDMMJJJJ. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden.
Error Code
2204
Error Name
dead
Customer-facing Error Message
Helaas hebben wij uw persoonsgegevens niet kunnen verifiëren. Controleer of u per ongeluk een typfout heeft gemaakt.
Error Code
2205
Error Name
under_aged
Customer-facing Error Message
Het spijt ons, maar u dient ten minste 18 jaar te zijn om van deze betaalmogelijkheid gebruik te maken. Kies een andere betaalmogelijkheid om uw bestelling af te ronden.
Error Code
2206
Error Name
customer_not_18
Customer-facing Error Message
Voor aankopen met Klarna dient u tenminste 18 jaar te zijn.
Error Code
2301
Error Name
no_such_person
Customer-facing Error Message
Helaas hebben wij uw persoonsgegevens niet kunnen verifiëren. Controleer of u per ongeluk een typfout heeft gemaakt.
Error Code
2302
Error Name
customer_missing
Customer-facing Error Message
Er is een probleem met de door u opgegeven geboortedatum. Controleer of de cijfers juist zijn ingevoerd en op deze manier: DDMMJJJJ. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden.
Error Code
2303
Error Name
no_such_customer
Customer-facing Error Message
Helaas hebben wij uw persoonsgegevens niet kunnen verifiëren. Controleer of u per ongeluk een typfout heeft gemaakt.
Error Code
2304
Error Name
unknown_customer
Customer-facing Error Message
De aankoop is niet uitgevoerd - onbekende persoonsgegevens. We kunnen de opgegeven persoonsgegevens niet vinden. Controleer of de opgegeven gegevens juist zijn. De facturering en termijnbetalingen voor ons bedrijf worden uitgevoerd door Klarna. Neem contact op met de klantenservice van Klarna als u de juiste gegevens hebt opgegeven en toch dit bericht ontvangt. Klik op de koppeling hieronder om naar de klantenservice van Klarna te gaan:http://www.klarna.se/nl/particulier/klantenservice
Error Code
2305
Error Name
bad_customer_password
Customer-facing Error Message
Het opgegeven password is onjuist.
Error Code
2999
Error Name
misc_customer_error
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
2401
Error Name
tno_not_found
Customer-facing Error Message
Als u Klarna Mobil voor de eerste keer gebruikt, moet u zich aanmelden. U hoeft alleen maar te bellen met 08-120 129 00 of naar klarna.nl te gaan. Mvg Klarna
Error Code
2402
Error Name
pin_error
Customer-facing Error Message
Helaas was de pincode niet juist!
Error Code
2403
Error Name
wrong_pin
Customer-facing Error Message
Helaas was de pincode niet juist!
Error Code
2404
Error Name
no_pin
Customer-facing Error Message
Er is geen aangevraagde pincode!
Error Code
2405
Error Name
orgno
Customer-facing Error Message
De eerste keer dat u uw zakelijke mobiele telefoon gebruikt om te betalen via Klarna Mobil, moet u uw burgerservicenummer opgeven door REG JJMMDDXXXX te verzenden naar 71200. Mvg Klarna
Error Code
2406
Error Name
phone_getaddr_failed
Customer-facing Error Message
We hebben geen geregistreerd adres in het bevolkingsregister kunnen vinden voor het opgegeven telefoonnummer.
Error Code
2501
Error Name
poa_pno
Customer-facing Error Message
Het burgerservicenummer voor de gevolmachtigde heeft niet de juiste notatie. Geef het burgerservicenummer op als JJJJMMDDNNNN.
Error Code
2502
Error Name
poa_group
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
2503
Error Name
poa_org
Customer-facing Error Message
Organisatienummer heeft niet de juiste indeling.
Error Code
3101
Error Name
foreign_addr
Customer-facing Error Message
Het door u opgegeven adres komt niet overeen met onze gegevens. Controleer of u per ongeluk een typfout heeft gemaakt of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3102
Error Name
bad_addr
Customer-facing Error Message
Helaas is er een probleem met het door u opgegeven adres. Controleer het adres op spelfouten, voer het volledige adres in en probeer het nogmaals. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, neem dan contact met Klarna op via www.klarna.nl/klantenservice .
Error Code
3103
Error Name
bad_address
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3104
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
U heeft een onjuiste postcode opgegeven. Controleer of u per ongeluk een typfout heeft gemaakt of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3105
Error Name
bad_postno
Customer-facing Error Message
U heeft een onjuiste postcode opgegeven. Controleer of u per ongeluk een typfout heeft gemaakt of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3106
Error Name
bad_name
Customer-facing Error Message
Er is een probleem met de door u opgegeven naam. Controleer de naam op spelfouten, voer de volledige naam in en probeer het nogmaals. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, neem dan contact met Klarna op via www.klarna.nl/klantenservice .
Error Code
3107
Error Name
address
Customer-facing Error Message
Helaas is er een probleem met het door u opgegeven adres. Controleer het adres op spelfouten, voer het volledige adres in en probeer het nogmaals. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, neem dan contact met Klarna op via www.klarna.nl/klantenservice .
Error Code
3108
Error Name
no_address
Customer-facing Error Message
We cannot find a registered address for the personal number you are using. Please control your input and try again or choose another payment method to finish your purchase.
Error Code
3109
Error Name
bad_addr_limited
Customer-facing Error Message
Uw aankoop kan helaas niet worden goedgekeurd. De reden is dat de aankooplimiet voor een niet-geregistreerd adres is overschreden. Als u toch de aankoop wilt voortzetten, geeft u op dat de goederen worden geleverd aan uw geregistreerde adres of kiest u een ander betalingsalternatief.
Error Code
3110
Error Name
unidentified
Customer-facing Error Message
Helaas is er een probleem met het door u opgegeven adres. Controleer het adres op spelfouten, voer het volledige adres in en probeer het nogmaals. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, neem dan contact met Klarna op via www.klarna.nl/klantenservice .
Error Code
3111
Error Name
zip
Customer-facing Error Message
Er is een probleem met de door u opgegeven postcode. Voer het nogmaals in volgens dit voorbeeld: NNN AA. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden.
Error Code
3201
Error Name
cellno
Customer-facing Error Message
Er is een probleem met het door u opgegeven telefoonnummer. Controleer of alle cijfers juist zijn ingevoerd volgens dit voorbeeld: 06-XX XX XX XX. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden.
Error Code
3202
Error Name
telno
Customer-facing Error Message
Het door u opgegeven telefoonnummer is onjuist. Controleer dat alle cijfers juist zijn ingevoerd, en dat het formaat als volgt is: 06-XX XX XX XX. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden.
Error Code
3203
Error Name
email
Customer-facing Error Message
Helaas hebben wij het opgegeven e-mailadres niet kunnen verifiëren. Controleer of er per ongeluk een typefout is gemaakt.
Error Code
3204
Error Name
country
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3205
Error Name
city
Customer-facing Error Message
De aankoop is niet uitgevoerd - de plaats is niet juist. De opgegeven plaats komt niet overeen met het adres in het bevolkingsregister. Controleer of de plaats correct is opgegeven. De facturering en termijnbetalingen voor ons bedrijf worden uitgevoerd door Klarna. Neem contact op met de klantenservice van Klarna als u het juiste adres hebt opgegeven en toch dit bericht ontvangt. Klik op de koppeling hieronder om naar de klantenservice van Klarna te gaan: http://www.klarna.se/nl/particulier/klantenservice
Error Code
3206
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
U heeft een onjuiste postcode opgegeven. Controleer of u per ongeluk een typfout heeft gemaakt of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3207
Error Name
street
Customer-facing Error Message
De aankoop is niet uitgevoerd - de straatnaam is niet juist. De opgegeven straatnaam komt niet overeen met het adres in het bevolkingsregister. Controleer of het adres correct is opgegeven. De facturering en termijnbetalingen voor ons bedrijf worden uitgevoerd door Klarna. Neem contact op met de klantenservice van Klarna als u het juiste adres hebt opgegeven en toch dit bericht ontvangt. Klik op de koppeling hieronder om naar de klantenservice van Klarna te gaan:http://www.klarna.se/nl/particulier/klantenservice
Error Code
3208
Error Name
client_ip
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3209
Error Name
proto_vsn
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3210
Error Name
goods_list
Customer-facing Error Message
Er zit een fout in de artikellijst die u naar Klarna heeft gestuurd. Controleer of alles juist en volledig is verzonden.
Error Code
3211
Error Name
artnos
Customer-facing Error Message
We kunnen de artikellijst in deze order niet herkennen. Controleer of de artikelnummers overeenkomen met de order, en probeer het nog een keer.
Error Code
3212
Error Name
shipmenttype
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3213
Error Name
language
Customer-facing Error Message
The language you entered is not supported by Klarna.
Error Code
3214
Error Name
gender
Customer-facing Error Message
Selecteer uw geslacht en probeer het nogmaals.
Error Code
3215
Error Name
date_of_birth
Customer-facing Error Message
Er is een probleem met de door u opgegeven geboortedatum. Controleer of de cijfers juist zijn ingevoerd en op deze manier: DDMMJJJJ. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden.
Error Code
3216
Error Name
type
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3217
Error Name
addr
Customer-facing Error Message
De aankoop is niet uitgevoerd - het adres is niet juist. Het opgegeven adres (de straat of de gemeente) komt niet overeen met het adres in het bevolkingsregister. Controleer of het adres correct is opgegeven. De facturering en termijnbetalingen voor ons bedrijf worden uitgevoerd door Klarna. Neem contact op met de klantenservice van Klarna als u het juiste adres hebt opgegeven en toch dit bericht ontvangt. Klik op de koppeling hieronder om naar de klantenservice van Klarna te gaan: http://www.klarna.se/nl/particulier/klantenservice
Error Code
3218
Error Name
house_number
Customer-facing Error Message
U heeft geen of een ongeldig huisnummer opgegeven. Wij vragen u om uw gegevens nogmaals te controleren of een andere betalingswijze op te kiezen.
Error Code
3219
Error Name
phone
Customer-facing Error Message
Er is een probleem met het door u opgegeven telefoonnummer. Controleer of alle cijfers juist zijn ingevoerd volgens dit voorbeeld: 06-XX XX XX XX. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden.
Error Code
3220
Error Name
income_expense_format
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3221
Error Name
delay_adjust
Customer-facing Error Message
Helaas is er een probleem opgetreden bij het verwerken van uw aankoop. Controleer alle ingevoerde gegevens en probeer het nogmaals. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden. Onze excuses voor het ongemak.
Error Code
3301
Error Name
bad_name_and_address
Customer-facing Error Message
De aankoop is niet uitgevoerd - naam en adres zijn niet juist. De opgegeven naam en het opgegeven adres komen niet overeen met het adres in het bevolkingsregister. Controleer of de naam en het adres correct zijn opgegeven. De facturering en termijnbetalingen voor ons bedrijf worden uitgevoerd door Klarna. Neem contact op met de klantenservice van Klarna als u de juiste naam en het juiste adres hebt opgegeven en toch dit bericht ontvangt. Klik op de koppeling hieronder om naar de klantenservice van Klarna te gaan:http://www.klarna.se/nl/particulier/klantenservice
Error Code
3302
Error Name
bad_last_name
Customer-facing Error Message
Vul alstublieft uw achternaam in.
Error Code
3303
Error Name
bad_first_name
Customer-facing Error Message
Vul alstublieft uw voornaam in.
Error Code
3304
Error Name
bad_first_name_and_last_name
Customer-facing Error Message
De aankoop is niet uitgevoerd - voor- en achternaam zijn niet juist. De opgegeven naam komt niet overeen met het adres in het bevolkingsregister. Controleer of de voor- en achternaam correct zijn opgegeven. De facturering en termijnbetalingen voor ons bedrijf worden uitgevoerd door Klarna. Neem contact op met de klantenservice van Klarna als u de juiste naam hebt opgegeven en toch dit bericht ontvangt. Klik op de koppeling hieronder om naar de klantenservice van Klarna te gaan: http://www.klarna.se/nl/particulier/klantenservice
Error Code
3305
Error Name
group
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
3999
Error Name
misc_submission_error
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
6101
Error Name
orgno_pclass_not_allowed
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
6102
Error Name
sum_low_for_pclass
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
6103
Error Name
unknown_pclass
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
6104
Error Name
not_annuity_pclass
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
6105
Error Name
pclass_expired
Customer-facing Error Message
De campagne die je probeert te gebruiken, is niet meer geldig. Gelieve een andere campagne te gebruiken.
Error Code
6106
Error Name
sum_high_for_pclass
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
6999
Error Name
misc_pclass_error
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
7999
Error Name
misc_subscription_error
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8101
Error Name
unknown_invoice
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8102
Error Name
negative_invoice
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8103
Error Name
invoice_not_active
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8104
Error Name
invoice_bad_status
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8105
Error Name
invoice_is_passive
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8106
Error Name
invoice_is_archived
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8107
Error Name
invoice_is_suspect
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8108
Error Name
invoice_is_frozen
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8109
Error Name
invoice_is_pre_pay
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8110
Error Name
invoice_stale
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8111
Error Name
invoice_not_passive_or_frozen
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8112
Error Name
invoice_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8113
Error Name
invoice_not_passive
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8114
Error Name
invno
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
8999
Error Name
misc_invoice_error
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9101
Error Name
cno_already_in_use
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9102
Error Name
unknown_csid
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9103
Error Name
not_allowed_operation
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9104
Error Name
ip_from_wrong_country
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9105
Error Name
bad_type
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9106
Error Name
unknown_type
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9107
Error Name
bad_artnolist
Customer-facing Error Message
We kunnen de artikellijst in deze order niet herkennen. Controleer of de artikelnummers overeenkomen met de order, en probeer het nog een keer.
Error Code
9108
Error Name
unknown_artno
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9109
Error Name
Reservation number does not exist
Customer-facing Error Message
We kunnen de reservering die u probeert te gebruiken niet vinden. Controleer dat u het juiste reserveringsnummer gebruikt, en probeer het nog een keer.
Error Code
9110
Error Name
split
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9111
Error Name
bad_order_no
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9112
Error Name
bad_ocr
Customer-facing Error Message
The OCR number sent is not valid.
Error Code
9113
Error Name
unknown_estore
Customer-facing Error Message
Er is een integratiefout onstaan tussen de webwinkel en Klarna. Gelieve contact opnemen met de webwinkel voor meer info of kies een andere betalingswijze. # msgid
Error Code
9114
Error Name
invalid_estore_secret
Customer-facing Error Message
Er is een integratiefout onstaan tussen de webwinkel en Klarna. Gelieve contact opnemen met de webwinkel voor meer info of kies een andere betalingswijze. # msgid
Error Code
9115
Error Name
bad_module_vsn
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9116
Error Name
pno_encoding
Customer-facing Error Message
Het persoonnummertype wordt niet goedgekeurd.
Error Code
9117
Error Name
currency
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9118
Error Name
currency_country_pnoencoding
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9119
Error Name
Timeout
Customer-facing Error Message
Helaas kunnen wij uw aankoop met Klarna op dit moment niet goedkeuren vanwege technische problemen. Probeer het over een paar minuten nogmaals. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden. Onze excuses voor het ongemak.
Error Code
9120
Error Name
invalid_country
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9121
Error Name
negative_amount
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9124
Error Name
no
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9125
Error Name
eid
Customer-facing Error Message
Er is een integratiefout onstaan tussen de webwinkel en Klarna. Gelieve contact opnemen met de webwinkel voor meer info of kies een andere betalingswijze. # msgid
Error Code
9126
Error Name
unknown_bclass
Customer-facing Error Message
Er is geen gedefinieerd gedrag voor de opgegeven estore_gedrag waarde.
Error Code
9127
Error Name
flags
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9128
Error Name
estore_user
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9129
Error Name
ready_date
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9130
Error Name
under_manual_review
Customer-facing Error Message
Deze bestelling wordt nu handmatig gecontroleerd, gebruik check_order_status om de huidige bestelstatus te bekijken.
Error Code
9131
Error Name
unknown_order
Customer-facing Error Message
We kunnen de order waarop u deze actie probeert uit te voeren niet vinden. Controleer of u de juiste order hebt geselecteerd en probeer het nog een keer.
Error Code
9191
Error Name
timeout_fe
Customer-facing Error Message
Helaas kunnen wij uw aankoop met Klarna op dit moment niet goedkeuren vanwege technische problemen. Probeer het over een paar minuten nogmaals. Als u dan nog steeds deze foutmelding krijgt, verzoeken wij u een andere betaalmogelijkheid te kiezen om uw bestelling af te ronden. Onze excuses voor het ongemak.
Error Code
9201
Error Name
aid
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9202
Error Name
careof
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9203
Error Name
cellphone
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9204
Error Name
client_vsn
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9205
Error Name
comment
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9206
Error Name
credit_no
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9207
Error Name
cust_no
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9208
Error Name
customer_no
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9209
Error Name
digest_secret
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9210
Error Name
estore_order_no
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9211
Error Name
estore_subsc_no
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9212
Error Name
expiry_date
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9213
Error Name
faddr
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9215
Error Name
handlingfee
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9216
Error Name
house_extension
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9217
Error Name
lev_addr
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9219
Error Name
new_amount
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9220
Error Name
new_passwd
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9221
Error Name
new_qty
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9222
Error Name
notes
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9223
Error Name
orderid1
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9224
Error Name
orderid2
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9225
Error Name
orderno
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9226
Error Name
passwd
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9227
Error Name
rand_str
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9228
Error Name
referens
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9229
Error Name
referens_code
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9230
Error Name
shipmentfee
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9231
Error Name
store_id
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9232
Error Name
sum
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9233
Error Name
telcellno
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9234
Error Name
username
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9235
Error Name
vat
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9236
Error Name
yearly_salary
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9237
Error Name
session_id
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9238
Error Name
error
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9239
Error Name
not_unique_artnos_on_invoice
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
9240
Error Name
proto_vsn_test
Customer-facing Error Message
Er heeft zich een fout voorgedaan doordat de protocol versie niet overeenkomt met wat ingesteld staat in uw instellingen. Neemt u alstublieft contact op met Klarna om ondersteuning te krijgen met het upgraden naar de huidige versie.
Error Code
9241
Error Name
income_expense_info
Customer-facing Error Message
Er is een probleem ontstaan in de communicatie met Klarna, dat ons factureringssysteem beheert. Gelieve contact op te nemen met Klarna (http://www.klarna.nl ) voor meer informatie, of kies een andere betalingswijze.
Error Code
2306
Error Name
test_customer_but_estore_is_live
Customer-facing Error Message
Het is niet mogelijk testklanten te gebruiken als de webwinkel in productie staat. Als u de integratie met Klarna wilt testen, zet dan de testvlag in de API-aanroep.
Error Code
2307
Error Name
real_customer_with_test_flag
Customer-facing Error Message
Om bestellingen via Klarna met echte klanten te kunnen doen of te activeren, moet u de testvlag uit de API-aanroep verwijderen.
Error Code
3112
Error Name
address_blocked
Customer-facing Error Message
Dit adres kan niet gebruikt worden. Neem gerust contact op met Klarna voor meer informatie.
Error Code
2308
Error Name
real_customer_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Als de webwinkel in testmodus is, kunnen er geen bestellingen geplaatst worden. Neem contact op met de webwinkel en/of kies een andere betaalmethode.

Denmark

Error CodeError NameCustomer-facing Error Message
Error Code
-1
Error Name
legacy_error1
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
-2
Error Name
legacy_error2
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
-3
Error Name
legacy_error3
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
-4
Error Name
legacy_error4
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
-5
Error Name
legacy_error5
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
-99
Error Name
unspecified_error
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
1103
Error Name
estore_overrun
Customer-facing Error Message
Klarna som ansvarer for vores fakturaer beklager meget at måtte meddele dem at din betaling ikke kan accepteres på grund af at den overskrider din kreditgrænse. Vær venlig at kontakte Klarna (http://www.klarna.dk ) så at vi kan finde en løsning eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
1104
Error Name
estore_blacklisted
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
1999
Error Name
misc_estore_error
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2101
Error Name
credit
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2102
Error Name
amount
Customer-facing Error Message
På nuværende tidspunkt kan vi ikke godkende dit køb med Klarna. Vælg venligst en anden betalingsmåde.
Error Code
2103
Error Name
customer_credit_overrun
Customer-facing Error Message
På nuværende tidspunkt kan vi ikke godkende dit køb med Klarna. Vælg venligst en anden betalingsmetode.
Error Code
2104
Error Name
blocked
Customer-facing Error Message
Klarna som ansvarer for vores fakturaer beklager meget at måtte meddele dem at din betaling ikke kan accepteres på grund af at du ikke er godkendt af vores kreditoplysning. Vær venlig at kontakte Klarna (http://www.klarna.dk ) så at vi kan finde en løsning eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2105
Error Name
unpaid_bills
Customer-facing Error Message
Vi kan ikke behandle dit køb i øjeblikket, da du har ubetalte fakturaer. Betal venligst dine fakturaer for at kunne fortsætte med at handle med Klarna. For yderligere information kan du gå til www.klarna.dk/minesider . Hvis du ønsker at gennemføre dit køb nu, bedes du vælge en anden betalingsmetode.
Error Code
2106
Error Name
customer_not_accepted
Customer-facing Error Message
Klarna som ansvarer for vores fakturaer beklager meget at måtte meddele dem at din betaling ikke kan accepteres på grund af at du ikke er godkendt af vores kreditoplysning. Vær venlig at kontakte Klarna (http://www.klarna.dk ) så at vi kan finde en løsning eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2107
Error Name
customer_blacklisted
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2108
Error Name
tno_blocked
Customer-facing Error Message
Klarna som ansvarer for vores fakturaer beklager meget at måtte meddele dem at din betaling ikke kan accepteres på grund af at du ikke er godkendt af vores kreditoplysning. Vær venlig at kontakte Klarna (http://www.klarna.dk ) så at vi kan finde en løsning eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2109
Error Name
no_power_of_attorney
Customer-facing Error Message
Fullmakten för denna person finns ej registrerad hos Klarna.
Error Code
2110
Error Name
get_address_blocked
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2201
Error Name
pno
Customer-facing Error Message
Den indtastede fødselsdato passer ikke med standardformatet. Kontroller venligst din indtastning og skriv din fødselsdato igen ud fra følgende eksempel: DDMMÅÅXXXX. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmåde.
Error Code
2202
Error Name
invalid_pno
Customer-facing Error Message
Fejl i login, forkert personnummer. Vær venlig at kontrollere at du indtastet det korrekte personnummer.
Error Code
2203
Error Name
pno_not_real_person
Customer-facing Error Message
Den indtastede fødselsdato passer ikke med standardformatet. Kontroller venligst din indtastning og skriv din fødselsdato igen ud fra følgende eksempel: DDMMÅÅXXXX. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmåde.
Error Code
2204
Error Name
dead
Customer-facing Error Message
Fejl i login, forkert personnummer. Vær venlig at kontrollere at du indtastet det korrekte personnummer.
Error Code
2205
Error Name
under_aged
Customer-facing Error Message
Du skal være mindst 18 år gammel for at kunne bruge denne betalingsmetode. Vælg venligst en anden betalingsmetode.
Error Code
2206
Error Name
customer_not_18
Customer-facing Error Message
For at handle gennem kreditor skal du være fyldt 18 år.
Error Code
2301
Error Name
no_such_person
Customer-facing Error Message
Fejl i login, forkert personnummer. Vær venlig at kontrollere at du indtastet det korrekte personnummer.
Error Code
2302
Error Name
customer_missing
Customer-facing Error Message
Den indtastede fødselsdato passer ikke med standardformatet. Kontroller venligst din indtastning og skriv din fødselsdato igen ud fra følgende eksempel: DDMMÅÅXXXX. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmåde.
Error Code
2303
Error Name
no_such_customer
Customer-facing Error Message
Fejl i login, forkert personnummer. Vær venlig at kontrollere at du indtastet det korrekte personnummer.
Error Code
2304
Error Name
unknown_customer
Customer-facing Error Message
Købet blev ikke gennemført - ukendt personnummer. Vi kan ikke finde det indtastede personnummer. Kontroller venligst, om du har indtastet et forkert personnummer. Vores fakturering og delbetaling håndteres af Klarna. Kontakt Klarnas kundeservice, hvis du har angivet et korrekt personnummer og stadig får denne meddelelse. Klik på linket nedenfor for at komme til Klarnas kundeservice: http://www.klarna.se/dk/privat/kundeservice
Error Code
2305
Error Name
bad_customer_password
Customer-facing Error Message
Fejl i login, forkert password.
Error Code
2999
Error Name
misc_customer_error
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2401
Error Name
tno_not_found
Customer-facing Error Message
You need to register before using Klarna Mobile for the first time. You can do this easily by visiting klarna.com . Sincerely, Klarna
Error Code
2402
Error Name
pin_error
Customer-facing Error Message
Tyvärr så var PIN koden felaktig!
Error Code
2403
Error Name
wrong_pin
Customer-facing Error Message
Tyvärr så var PIN koden felaktig!
Error Code
2404
Error Name
no_pin
Customer-facing Error Message
Det finns ingen beställd PIN kod!
Error Code
2405
Error Name
orgno
Customer-facing Error Message
Första gången du använder din företagsmobil för att betala via Klarna mobil behöver du uppge ditt personnummer genom att skicka; REG ÅÅMMDDXXXX till 71200. Mvh Klarna
Error Code
2406
Error Name
phone_getaddr_failed
Customer-facing Error Message
Vi finder ingen folkeregistreret adresse knyttet til det angivne telefonnummer.
Error Code
2501
Error Name
poa_pno
Customer-facing Error Message
Personnumret för fullmaktsinnehavaren har inte rätt format. Vänligen ange personnummer som ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Error Code
2502
Error Name
poa_group
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2503
Error Name
poa_org
Customer-facing Error Message
Organisationsnumret har inte rätt format.
Error Code
3101
Error Name
foreign_addr
Customer-facing Error Message
Den adresse som du har intastet stemmer ikke overnes med dit personnummer. Vær venlig at kontrollere at du har intastet den korrekte adresse og prøv igen.
Error Code
3102
Error Name
bad_addr
Customer-facing Error Message
Vi kan ikke identificere den indtastede adresse. Kontroller venligst for stavefejl og at du har indtastet den fulde adresse. Prøv derefter igen. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du kontakte Klarna på www.klarna.dk/service .
Error Code
3103
Error Name
bad_address
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
3104
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Du har intastet en postnummer som ikke existerer. Venlig at kontrollere at du har intastet det korrekte postnummer og prøv igen.
Error Code
3105
Error Name
bad_postno
Customer-facing Error Message
Du har intastet en postnummer som ikke existerer. Venlig at kontrollere at du har intastet det korrekte postnummer og prøv igen.
Error Code
3106
Error Name
bad_name
Customer-facing Error Message
Vi kan ikke identificere det indtastede navn. Kontroller venligst for stavefejl og at du har indtastet dit fuldstændige navn. Prøv derefter igen. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du kontakte Klarna på www.klarna.dk/service .
Error Code
3107
Error Name
address
Customer-facing Error Message
Vi kan ikke identificere den indtastede adresse. Kontroller venligst for stavefejl og at du har indtastet den fulde adresse. Prøv derefter igen. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du kontakte Klarna på www.klarna.dk/service .
Error Code
3108
Error Name
no_address
Customer-facing Error Message
We cannot find a registered address for the personal number you are using. Please control your input and try again or choose another payment method to finish your purchase.
Error Code
3109
Error Name
bad_addr_limited
Customer-facing Error Message
Ditt köp kan tyvärr inte godkännas. Det beror på att beloppsgränsen för köp till en icke folkbokförd adress har överskridits. För att genomföra ditt köp kan du antingen ändra så att varorna levereras till din folkbokförda adress, eller välja ett annat betalningsalternativ.
Error Code
3110
Error Name
unidentified
Customer-facing Error Message
Vi kan ikke identificere den indtastede adresse. Kontroller venligst for stavefejl og at du har indtastet den fulde adresse. Prøv derefter igen. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du kontakte Klarna på www.klarna.dk/service .
Error Code
3111
Error Name
zip
Customer-facing Error Message
Det indtastede postnummer passer ikke med standardformatet. Skriv venligst postnummeret igen ud fra følgende eksempel: NNNN. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmetode.
Error Code
3201
Error Name
cellno
Customer-facing Error Message
Det indtastede mobilnummer passer ikke med ikke standardformatet. Kontroller venligst for eventuelle fejl og indtast nummeret igen ud fra følgende eksempel: NN NN NN NN. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmetode.
Error Code
3202
Error Name
telno
Customer-facing Error Message
Det indtastede telefonnummer matcher ikke standardformatet. Kontrollér venligst for eventuelle fejl og indtast nummeret igen ud fra følgende eksempel XX-123456. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, skal du vælge en anden betalingsmetode.
Error Code
3203
Error Name
email
Customer-facing Error Message
E-postadressen som du har angivit är felaktig. Du kanske har råkat skriva in fel? Om inte, välj ett annat sätt att betala på.
Error Code
3204
Error Name
country
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
3205
Error Name
city
Customer-facing Error Message
Købet blev ikke gennemført - forkert by eller område. Indtastede by eller område stemmer ikke overens med din folkeregisteradresse. Kontroller venligst, at du har indtastet området eller byen korrekt. Vores fakturering og delbetaling håndteres af Klarna. Kontakt Klarnas kundeservice, hvis du har angivet en korrekt adresse og stadig får denne meddelelse. Klik på linket nedenfor for at komme til Klarnas kundeservice: http://www.klarna.se/dk/privat/kundeservice
Error Code
3206
Error Name
postno
Customer-facing Error Message
Du har intastet en postnummer som ikke existerer. Venlig at kontrollere at du har intastet det korrekte postnummer og prøv igen.
Error Code
3207
Error Name
street
Customer-facing Error Message
Købet blev ikke gennemført - forkert gadenavn. Det indtastede gadenavn stemmer ikke overens med din folkeregisteradresse. Kontroller venligst, at du har skrevet adressen korrekt. Vores fakturering og delbetaling håndteres af Klarna. Kontakt Klarnas kundeservice, hvis du har angivet en korrekt adresse og stadig får denne meddelelse. Klik på linket nedenfor for at komme til Klarnas kundeservice: http://www.klarna.se/dk/privat/kundeservice
Error Code
3208
Error Name
client_ip
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
3209
Error Name
proto_vsn
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
3210
Error Name
goods_list
Customer-facing Error Message
Der var en fejl i varelisten, som du har forsøgt at sende til Klarna. Kontroller venligst, at alt er indsendt korrekt.
Error Code
3211
Error Name
artnos
Customer-facing Error Message
Vi kunne ikke genkende varelisten i denne ordre. Kontroller venligst, at varenumrene matcher ordren, og prøv igen.
Error Code
3212
Error Name
shipmenttype
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
3213
Error Name
language
Customer-facing Error Message
The language you entered is not supported by Klarna.
Error Code
3214
Error Name
gender
Customer-facing Error Message
Vælg venligst dit køn og prøv igen.
Error Code
3215
Error Name
date_of_birth
Customer-facing Error Message
Den indtastede fødselsdato passer ikke med standardformatet. Skriv det venligst igen ud fra følgende eksempel:DDMMÅÅÅÅ. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmetode.
Error Code
3216
Error Name
type
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
3217
Error Name
addr
Customer-facing Error Message
Købet blev ikke gennemført - forkert adresse. Den indtastede adresse (f.eks. gade eller vej) stemmer ikke overens med din folkeregisteradresse. Kontroller venligst, at du har skrevet adressen korrekt. Vores fakturering og delbetaling håndteres af Klarna. Kontakt Klarnas kundeservice, hvis du har angivet en korrekt adresse og stadig får denne meddelelse. Klik på linket nedenfor for at komme til Klarnas kundeservice: http://www.klarna.se/dk/privat/kundeservice
Error Code
3218
Error Name
house_number
Customer-facing Error Message
Du har angivit ett felaktigt husnummer. Var vänlig och kontrollera om du har råkat skriva fel eller välj ett annat sätt att betala.
Error Code
3219
Error Name
phone
Customer-facing Error Message
Det indtastede mobilnummer passer ikke med ikke standardformatet. Kontroller venligst for eventuelle fejl og indtast nummeret igen ud fra følgende eksempel: NN NN NN NN. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmetode.
Error Code
3220
Error Name
income_expense_format
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
3221
Error Name
delay_adjust
Customer-facing Error Message
Der er opstået en fejl i behandlingen af din ordre. Kontroller venligst dine oplysninger og prøv igen. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmetode. Vi beklager for ulejligheden.
Error Code
3301
Error Name
bad_name_and_address
Customer-facing Error Message
Købet blev ikke gennemført - forkert navn og adresse. Indtastede navn og adresse stemmer ikke overens med din folkeregisteradresse. Kontroller venligst, at du har skrevet navn og adresse korrekt. Vores fakturering og delbetaling håndteres af Klarna. Kontakt Klarnas kundeservice, hvis du har angivet et korrekt navn og adresse og stadig får denne meddelelse. Klik på linket nedenfor for at komme til Klarnas kundeservice: http://www.klarna.se/dk/privat/kundeservice
Error Code
3302
Error Name
bad_last_name
Customer-facing Error Message
Vänligen ange ditt efternamn.
Error Code
3303
Error Name
bad_first_name
Customer-facing Error Message
Vänligen ange ditt förnamn.
Error Code
3304
Error Name
bad_first_name_and_last_name
Customer-facing Error Message
Købet blev ikke gennemført - forkert for- og efternavn. Det indtastede navn stemmer ikke overens med din folkeregisteradresse. Kontroller venligst, at du har skrevet for- og efternavn korrekt. Vores fakturering og delbetaling håndteres af Klarna. Kontakt Klarnas kundeservice, hvis du har indtastet det korrekte navn og stadig får denne meddelelse. Klik på linket nedenfor for at komme til Klarnas kundeservice: http://www.klarna.se/dk/privat/kundeservice
Error Code
3305
Error Name
group
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
3999
Error Name
misc_submission_error
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
6101
Error Name
orgno_pclass_not_allowed
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
6102
Error Name
sum_low_for_pclass
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
6103
Error Name
unknown_pclass
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
6104
Error Name
not_annuity_pclass
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
6105
Error Name
pclass_expired
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
6106
Error Name
sum_high_for_pclass
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
6999
Error Name
misc_pclass_error
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
7999
Error Name
misc_subscription_error
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8101
Error Name
unknown_invoice
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8102
Error Name
negative_invoice
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8103
Error Name
invoice_not_active
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8104
Error Name
invoice_bad_status
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8105
Error Name
invoice_is_passive
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8106
Error Name
invoice_is_archived
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8107
Error Name
invoice_is_suspect
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8108
Error Name
invoice_is_frozen
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8109
Error Name
invoice_is_pre_pay
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8110
Error Name
invoice_stale
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8111
Error Name
invoice_not_passive_or_frozen
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8112
Error Name
invoice_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8113
Error Name
invoice_not_passive
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8114
Error Name
invno
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
8999
Error Name
misc_invoice_error
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9101
Error Name
cno_already_in_use
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9102
Error Name
unknown_csid
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9103
Error Name
not_allowed_operation
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9104
Error Name
ip_from_wrong_country
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9105
Error Name
bad_type
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9106
Error Name
unknown_type
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9107
Error Name
bad_artnolist
Customer-facing Error Message
Vi kunne ikke genkende varelisten i denne ordre. Kontroller venligst, at varenumrene matcher ordren, og prøv igen.
Error Code
9108
Error Name
unknown_artno
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9109
Error Name
Reservation number does not exist
Customer-facing Error Message
Vi kunne ikke lokalisere reservationen, som du forsøger at anvende. Kontroller venligst, at du anvender et korrekt reservationsnummer, og prøv igen.
Error Code
9110
Error Name
split
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9111
Error Name
bad_order_no
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9112
Error Name
bad_ocr
Customer-facing Error Message
The OCR number sent is not valid.
Error Code
9113
Error Name
unknown_estore
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået, vær venlig at kontakte butikken for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9114
Error Name
invalid_estore_secret
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået, vær venlig at kontakte butikken for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9115
Error Name
bad_module_vsn
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9116
Error Name
pno_encoding
Customer-facing Error Message
Personnummertypen er ikke godkendt.
Error Code
9117
Error Name
currency
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9118
Error Name
currency_country_pnoencoding
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9119
Error Name
Timeout
Customer-facing Error Message
Da vi på nuværende tidspunkt har tekniske problemer, har vi ikke mulighed for at behandle din ordre. Prøv venligst igen om et par minutter. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmetode. Vi beklager ulejligheden.
Error Code
9120
Error Name
invalid_country
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9121
Error Name
negative_amount
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9124
Error Name
no
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9125
Error Name
eid
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået, vær venlig at kontakte butikken for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9126
Error Name
unknown_bclass
Customer-facing Error Message
Der findes ikke noget defineret adfærdsmønster for den angivne estore_behaviour værdi.
Error Code
9127
Error Name
flags
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9128
Error Name
estore_user
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9129
Error Name
ready_date
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9130
Error Name
under_manual_review
Customer-facing Error Message
Denne ordre er under manuel gennemgang, anvend check_order_status for at undersøge den aktuelle ordrestatus.
Error Code
9131
Error Name
unknown_order
Customer-facing Error Message
Vi kunne ikke lokalisere ordren, som du prøver at udføre denne handling for. Kontroller venligst, at du henviser til den korrekte ordre, og prøv igen.
Error Code
9191
Error Name
timeout_fe
Customer-facing Error Message
Da vi på nuværende tidspunkt har tekniske problemer, har vi ikke mulighed for at behandle din ordre. Prøv venligst igen om et par minutter. Hvis du stadig får denne fejlmeddelelse, bedes du vælge en anden betalingsmetode. Vi beklager ulejligheden.
Error Code
9201
Error Name
aid
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9202
Error Name
careof
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9203
Error Name
cellphone
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9204
Error Name
client_vsn
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9205
Error Name
comment
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9206
Error Name
credit_no
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9207
Error Name
cust_no
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9208
Error Name
customer_no
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9209
Error Name
digest_secret
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9210
Error Name
estore_order_no
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9211
Error Name
estore_subsc_no
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9212
Error Name
expiry_date
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9213
Error Name
faddr
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9215
Error Name
handlingfee
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9216
Error Name
house_extension
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9217
Error Name
lev_addr
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9219
Error Name
new_amount
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9220
Error Name
new_passwd
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9221
Error Name
new_qty
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9222
Error Name
notes
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9223
Error Name
orderid1
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9224
Error Name
orderid2
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9225
Error Name
orderno
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9226
Error Name
passwd
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9227
Error Name
rand_str
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9228
Error Name
referens
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9229
Error Name
referens_code
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9230
Error Name
shipmentfee
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9231
Error Name
store_id
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9232
Error Name
sum
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9233
Error Name
telcellno
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9234
Error Name
username
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9235
Error Name
vat
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9236
Error Name
yearly_salary
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9237
Error Name
session_id
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9238
Error Name
error
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
9240
Error Name
proto_vsn_test
Customer-facing Error Message
Der opstod en fejl med våres protokol version da den ikke svarer til den der er angivet i dine indstillinger. Venligst kontakt Klarna at få support med at opgradere til den seneste version.
Error Code
9241
Error Name
income_expense_info
Customer-facing Error Message
Et problem har opstået med kommunikationen til Klarna (http://www.klarna.dk ) som håndterer vores fakturering. Var venlig at kontakte Klarna for mere information eller vælg en anden betalingsmetode.
Error Code
2306
Error Name
test_customer_but_estore_is_live
Customer-facing Error Message
Det er ikke muligt at anvende testkunder, når butikken er i live mode. Benyt venligst testflaget i API kaldet, såfremt du ønsker at teste din Klarna-integration.
Error Code
2307
Error Name
real_customer_with_test_flag
Customer-facing Error Message
For at oprette eller aktivere Klarna-ordrer med rigtige kunder, skal du fjerne testflaget i API kaldet.
Error Code
3112
Error Name
address_blocked
Customer-facing Error Message
Din adresse er blevet spærret. Kontakt venligst Klarna for mere information.
Error Code
2308
Error Name
real_customer_in_test_mode
Customer-facing Error Message
Du kan ikke foretage en bestilling, mens butikken er i testtilstand. Vælg venligst en anden betalingsmåde eller kontakt butikken.